Juncker-kommisjonens prioriteringer for sitt siste år

Under sin siste “State of the Union” tale pekte Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker på strategisk viktige saker som skal sluttføres innen utløpet av mandatperioden hans neste år. Kommisjonen har nå presentert en liste med 15 prioriteringer. Vekst og sysselsetting var hovedmålet i Junckers politiske manifest bestående av 10 punkter, som han lanserte i begynnelsen av presidentperioden i … More Juncker-kommisjonens prioriteringer for sitt siste år

– Europakommisjonen går inn i sitt siste år

Onsdag 12. september holdt Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker den årlige “State of the Union” talen. Juncker uttalte at den sittende Kommisjonen vil i sitt siste arbeidsår legge fram en rekke lovforslag før den trer tilbake etter neste års valg av nytt Europaparlament. Kommisjonspresidenten fremhevet blant annet økt fokus på grensekontroll og styrket fokus på demokratiske prosesser. I … More – Europakommisjonen går inn i sitt siste år

Europakommisjonens prioriteringer for 2018 lansert

24.oktober presenterte Juncker-kommisjonen sitt siste arbeidsprogram. Programmet legger grunnlaget for ny EU lovgivning neste år. Arbeidsprogrammet består av 26 nye initiativ og følger opp Europakommisjonspresidenten, Jean-Claude Juncker, sin State of the Union-tale som ble holdt tidligere i år. Den viktigste enkeltsaken er hvordan EUs langtidsbudsjett skal se ut etter at Storbritannia går ut av EU. … More Europakommisjonens prioriteringer for 2018 lansert

State of the Union – Juncker lanserte forslag om reform av EU

13.september holdt Jean-Claude Juncker, president i Europakommisjonen, sin årlige State of the Union-tale under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg. Juncker snakket om den bedrede økonomiske situasjonen, om migrasjon og reform av Eu-institusjonene. Brexit fikk minimal oppmerksomhet. –Vinden er tilbake i Europas seil. Juncker åpnet sin tale med å fremheve at den økonomiske situasjonen i EU er … More State of the Union – Juncker lanserte forslag om reform av EU

State of the Union – EU må ta grep for å løse felles utfordringer

14. september holdt Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker sin årlige “State of the European Union”-tale i Europaparlamentet i Strasbourg. Juncker understrekte at selv om EU ikke står i fare for å gå i oppløsning i kjølvannet av Brexit, så står EU foran en rekke utfordringer – populisme, splittelse mellom medlemslandene, arbeidsledighet og sosiale forskjeller, statsgjeld, sikkerhet og strømmen av … More State of the Union – EU må ta grep for å løse felles utfordringer

State of the Union-talen – Barroso forsiktig optimist

Tradisjonen tro holdt Barroso sin årlige tale om tilstanden i EU under Europaparlamentets plenumforsamling 11. september i Strasbourg – og trolig hans siste før 2014, da det er valg til Europaparlamentet og en ny Kommisjon skal på plass. – We will not go back to the old normal, we have to shape a new normal. … More State of the Union-talen – Barroso forsiktig optimist