Studiebesøk fra Institutt for sosialfag på UiS

Onsdag 29. mars var 36 ansatte fra institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger på studiebesøk i Brussel. Formålet var å lære mer om EUs prioriteringer innen utdannings-, arbeids- og sosialpolitikk, samt om EUs institusjoner og norske aktørers arbeid i Brussel. På Norges Hus fikk deltakerne en presentasjon av arbeidet ved den norske EU-delegasjonen, og om … More Studiebesøk fra Institutt for sosialfag på UiS

Jærskulen og UiS starter opp Erasmus+-prosjekt om undervisning

Sammen med den franske kommunen Dunkerque er Universitetet i Stavanger (UiS) og Jærskulen med i et skoleutviklingsprosjekt gjennom EUs utdannings- og utvekslingsprogram Erasmus+. Tittelen på prosjektet er “Critical Literacy and Awareness in Education”, og handler om undervisning av tekst, kritisk tekstforståelse, kildekritikk, fortolkning og analyse. Prosjektet omfatter morsmålsundervisning, samfunnsfag og KRL-E på 6.-7. trinn. Professor Alexandre Dessingue … More Jærskulen og UiS starter opp Erasmus+-prosjekt om undervisning

Haugesund kommune i H2020-søknad om fremtidens utdanning

Sammen med 9 partnere fra fem land deltar Haugesund kommune i en Horisont 2020-søknad om smarte, digitale verktøy for fremtidens læring. Prosjektet har fått navnet The open Digital Learning eXchange (openDLX), og handler om å bruke digitale verktøy via nettskybaserte plattformer, til utdanningsformål. Gjennom disse plattformene vil prosjektets skoler, lærere og elever få muligheten til å … More Haugesund kommune i H2020-søknad om fremtidens utdanning

Fylkeskommunen inngår samarbeidsavtale med Academie Grenoble

8. april signerte Rogaland fylkeskommune og Academie de Grenoble en samarbeidsavtale under en seremoni på Stavanger katedralskole. Avtalen befester et allerede veletablert utvekslingssamarbeid mellom fylkeskommunen og Grenoble, og gir franskelever muligheten til å dra på utveksling ved videregående skoler i Grenoble-regionen. Frankrikes ambassadør til Norge, Jean-Francois Dobelle og leder for Academie de Grenoble, Claudine Schmidt-Lainé, signerte avtalen, sammen med … More Fylkeskommunen inngår samarbeidsavtale med Academie Grenoble

Stavangerregionens Europakontor i toppmøte hos statsministeren

5. februar deltok direktøren ved Stavangerregionens Europakontor i toppmøte om fornyelse i offentlig sektor på invitasjon fra statsministerens kontor. Statsministeren var vertskap for møtet som hadde kunnskapsbasert fornyelse og bedre tjenester i offentlig sektor som tema. Stikkord for møtet var omstilling og behov for innovasjon og effektivisering av offentlig ressursbruk. Langtidsplanen for forskning og høyere … More Stavangerregionens Europakontor i toppmøte hos statsministeren

Konferanse om internasjonalisering i grunnopplæringen

11.-12. november inviterer SIU, i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Akershus fylkeskommune, til internasjonaliseringskonferanse i Oslo. Arrangementet vil blant annet ta for seg hvilken kompetanse et stadig mer internasjonalt arbeidsliv vil etterspørre, og hvordan internasjonaliseringen påvirker barn og unges utdannings- og yrkesvalg. I løpet av de to dagene vil det bli muligheter for utveksling av … More Konferanse om internasjonalisering i grunnopplæringen