Handelsavtale mellom EU & USA – NHD ønsker innspill

EU og USA forhandler om en omfattende handels- og investeringsavtale og NHD ønsker innspill om hvordan norske interesser eventuelt påvirkes innen 19. august. EU og USA startet nylig forhandlinger om en omfattende handels- og investeringsavtale som går under navnet Transatlantic Trade and Investment Partnership, eller TTIP.  Til tross for spionskandalen nylig, møttes EU og USA til … More Handelsavtale mellom EU & USA – NHD ønsker innspill

UD inviterer til arbeidsgruppe for tidlig varsling

Som et ledd i en aktiv Europapolitikk, ønsker UD tettere dialog med regionale aktører med tilstedeværelse i Brussel. UD har invitert de seks norske regionkontorene samt partene i arbeidslivet til å delta i en arbeidsgruppe for tidlig varsling. Det arrangeres et første dialogmøte i Oslo i slutten av august. Målet er å finne en god … More UD inviterer til arbeidsgruppe for tidlig varsling

Møte mellom regionkontorene og statssekretær Eli Blakstad

Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet (tidligere i OED) kom ens ærend til Brussel for å møte de norske regionskontorene Det var en svært interessert og lyttende statsråd som nylig tilbragte en formiddag sammen med regionkontorene samt regionalråd Jan Edøy. Hensikten med Blakstad sitt besøk var å bli bedre kjent med de seks norske regionkontorene med … More Møte mellom regionkontorene og statssekretær Eli Blakstad

Høynivåkonferanse om smart spesialisering

DG Regio og flamske myndigheter arrangerer konferanse om smart spesialisering i Brussel den 8. november. Europakommisjonens generaldirektorat (departement) for by- og regionalpolitikk og den flamske regjeringen inviterer til konferansen «Regions as motors of new growth through smart specialisation – matching strategies for common goals» for å diskutere vekstmulighetene som ligger i regional smart spesialisering. Konferansen … More Høynivåkonferanse om smart spesialisering

Arrangement om nøkkelteknologi innenfor Horisont 2020

Arrangement om Horisont 2020 med fokus på nøkkelteknologi finner sted i Strasbourg, Frankrike, den 29. november 2013. Enterprise Europe Network (EEN) Alsace sammen med de tyske og franske kontaktpunktene for EEN, inviterer til en såkalt brokerage event om Horisont 2020 og nøkkelteknologi (Key Enabling Technologies – KETs) som nanoteknologi, avanserte materialer og avansert prosessering. Arrangementet … More Arrangement om nøkkelteknologi innenfor Horisont 2020

Partnersøk – kultur

Kalisz kommune (ca 100 000 innbyggere)og Kalisz regionale museum i Polen søker norske prosjektpartnere til et Norway Grants-prosjekt. Prosjektet, kalt «From the ruins of the community to the community of culture», har fokus på kulturmangfold og kunst som en del av europeisk kulturarv. Målgruppen for partnersøket er blant andre nasjonale, regionale, og lokale myndigheter, kulturinstitusjoner, offentlige … More Partnersøk – kultur