Seminar om EUs regionalpolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til seminar om EUs regionalpolitikk i Oslo 21. februar. Sentrale tema er INTERREG og differensiert arbeidsgiveravgift. 21. februar inviterer KMD til seminar om norske berøringspunkter med  EUs regionalpolitikk. Seminaret tar blant annet for seg hvordan utenforland som Norge og Sveits er involvert i EUs regionpolitikk, blant annet gjennom deltakelse i INTERREG-programmet … More Seminar om EUs regionalpolitikk

EUs finansierings- muligheter – smarte byer & energi- effektivisering

Det arrangeres prosjektverksted på UiS om smarte byer og energieffektivisering innenfor Horisont 2020, EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram 7. februar. NTNU og SINTEF i samarbeid med Norsk forskningsråd, inviterer til prosjektverksted om Horisont 2020 med vekt på utlysningene knyttet til Smart Cities & Communities og til energieffektivisering i bygg.  UiS er vertskap for arrangementet der … More EUs finansierings- muligheter – smarte byer & energi- effektivisering

Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk 2030 lansert

Nylig ble det politiske rammeverket for EUs klima- og energipolitikk for perioden 2020 til 2030 lansert med ett teknologinøytralt utslippsmål og mer fleksibilitet til medlemslandene. Europakommisjonens president Barosso, presenterte meldingen sammen med energikommissær Oettinger og klimakommissær Hedegaard i en pressekonferanse 22. januar.  Barosso sa at meldingen bekreftet EUs rolle som klimaforkjemper samtidig som hensyn til … More Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk 2030 lansert

SrE følger Ellen Solheims styreverv i CPMR

Stavangerregionens Europakontor bidrar når Ellen Solheim (Krf) skal representere regionens interesser i CPMR – organisasjonen for europeiske kystregioner det kommende året. På CPMRs årsmøte som fant sted i Saint-Malo i oktober i fjor, ble Ellen Solheim valgt til norsk varamedlem til styret. Den faste styrerepresentanten, Gunn Marit Helgesen (H), er for tiden 1.visepresident i CPMR, … More SrE følger Ellen Solheims styreverv i CPMR

Møte mellom stortingspolitikere og de norske regionskontorene

Møte med de seks norske regionskontorene var blant programpostene til stortingspolitikerne som nylig var på studieopphold i Brussel. Politikerne var interesserte og hadde mange spørsmål. En gruppe på 9 stortingspolitikere har nylig vært på et to-uker langt studieopphold i Brussel, Strasbourg, Mons og Luxenburg for å lære om EU og NATO. Politikerne har møtt EU-kommissærer … More Møte mellom stortingspolitikere og de norske regionskontorene