Junioreksperter fra Europakommisjonen besøker Stavangerregionen

12. – 13. juni. arrangerer Stavangerregionens Europakontor (SrE) et delegasjonsbesøk til Stavanger for unge energieksperter fra Europakommisjonen. Totalt deltar 16 traineer fra DG Energy (Generaldirektoratet for energi) og DG Move (Generaldirektoratet for transport) på studieturen til Stavangerregionen. To ganger i året inviterer Stavangerregionens Europakontor, sammen med Statoil, EUs junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energy til et … More Junioreksperter fra Europakommisjonen besøker Stavangerregionen

Stavangerregionen deltar i flere H2020-søknader

Satsningen på Horisont 2020 begynner å bære frukter og SrE har bidratt til at aktører i Stavangerregionen har deltatt i flere prosjektsøknader nylig. Smart Cities fyrtårnsprosjektsøknaden (SCC-1) som ble omtalt i kommentaren ovenfor er jo selve rosinen i pølsa ettersom det ligger mye prestisje i denne utlysningen, og konkurransen er stor. Det er dessuten en … More Stavangerregionen deltar i flere H2020-søknader

Europaparlamentsvalget 2014

Vil euroskeptikerne prege det nye Europaparlamentets virke? Og vil resultatet gjenspeiles i utnevningen av ny Kommisjonspresident? Som kjent har EUs borgere nylig stemt over hvem som skal fylle de 751 plassene i Europaparlamentet de neste fem årene. Valgdeltakelsen var relativt lav -på omkring 43 % i gjennomsnitt – og EU-skeptiske partier vant valget i land … More Europaparlamentsvalget 2014

Europarådgiver søkes

Stavangerregionens Europakontor (SrE) søker Europarådgiver til kontoret i Brussel. Kontoret ble etablert for 19 år siden, som det første av seks norske regionkontor. Hvem ser vi etter? Som representant for Stavangerregionen i Brussel, har du solid politikkforståelse og god kunnskap om EU/EØS. Du er kjent med (fylkes)kommunal sektor, næringsliv og forskningsmiljøer og kan legge til … More Europarådgiver søkes

EUs klima- og energipolitikk etter 2020

Energispørsmål fortsetter å være høyt på EUs dagsorden. Illustrerende nok var energi et sentralt tema under EUs vårtoppmøte, der EU-landenes statsledere blant annet diskuterte en mulig felles tilnærming til den omstridte skifergassen – dette til tross for at sentrale EU-land som Tyskland og Frankrike foreløpig har lagt ned forbud mot utvinning. Prisens økte betydning Den … More EUs klima- og energipolitikk etter 2020

Valgår, krisehåndtering og fortsatt drift

EU-maskineriet er i gang etter sommerferien. Til tross for at det er valgår, er det ingen følelse av at ting står stille. Nye toppmøter er under oppseiling, Europakommisjonen utarbeider nytt arbeidsprogram og forbereder ny finansieringsperiode. Og ikke minst skal EU-landenes økonomier stabiliseres og stimuleres. I løpet av 2014 skal det velges nytt Europaparlament og en … More Valgår, krisehåndtering og fortsatt drift