Årsrapporten 2016

  Årsrapporten for Stavangerregionens Europakontor 2016, som er godkjent av styre og generalforsamling, gir en oversikt over kontorets aktiviteter og prioriteringer i 2016, og kan leses her.

Europakommisjonen forenkler statsstøtteregelverket

17. mai la Europakommisjonen frem et nytt og forenklet regelverk for statsstøtte som omfatter havner og flyplasser, kulturprosjekter og distriktsområder. Det vil nå bli enklere for medlemslandene å innvilge statsstøtte til mindre prosjekter uten å søke forhåndsgodkjennelse fra Brussel. Gjennom det nye regelverket vil nasjonale myndigheter kunne investere i, og subsidiere, regionale flyplasser som har … More Europakommisjonen forenkler statsstøtteregelverket

Miniseminar om energi på UiS 8. juni

8. juni inviterer Stavangerregionens Europakontor, i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS), til miniseminar om EUs energiunion og den såkalte Vinterpakken, som ble lansert 30. november 2016. Arrangementet finner sted i Arne Rettedals Hus, Auditorium V-101 på UiS, og arrangeres i forbindelse med det årlige delegasjonsbesøket av junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energi. Sentrale temaer som … More Miniseminar om energi på UiS 8. juni

EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen

Fredag 5. mai vedtok EØS-komiteen å innlemme EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Beslutningen er fattet med forbehold om Stortingets samtykke, som i andre EØS-saker. Energimarkedspakken fra 2009 består av fem rettsakter og samkjører med dette felles regler for det indre kraft- og naturgassmarkedet i EU. Pakken innebærer blant annet krav til eiermessig skille mellom infrastruktur og … More EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen

4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

30. juni åpner fjerde utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet. Nordsjøprogrammet er et regionalt samarbeidsprogram mellom landene rundt Nordsjøen, og er åpent for til sammen 42 regioner fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Belgia. Samtlige norske fylker har tilgang til programmet, og det er satt av til sammen 6,3 millioner euro til norsk deltakelse i fjerde … More 4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

EØS-avtalen fylte 25 år

I mai fylte EØS-avtalen, som er EFTA-landene Norge, Island og Liechtensteins handels- og samarbeidsavtale med EU, 25 år. Avtalen ble underskrevet i Porto 2. mai 1992, sikret norsk tilgang til EUs indre marked, og fri flyt av de fire frihetene kapital, varer, tjenester og personer. Formålet med EØS-avtalen var og er styrking av handel og økonomiske … More EØS-avtalen fylte 25 år