Arbeidsliv, sirkulærøkonomi og avfall er “På gang i EØS”

  KS har lansert vårens utgave av “på gang i EØS” om EU/EØS-saker som får betydning for norske kommuner.  Det halvårige heftet tar for seg de viktigste sakene som diskutere i EU-systemet og som på sikt vil få innvirkning på norske kommuner. Denne gangen er blant annet den sosiale pillaren omtalt, og EU ønske å … More Arbeidsliv, sirkulærøkonomi og avfall er “På gang i EØS”

GDPR innføres

EUs nye personvernforordning trådde i kraft i EU 25. mai 2018 (tidligst i Norge 1. juli) og stiller nye krav til alle som håndterer personinformasjon. General Data Protection Regulation (GDPR) setter en ny standard for personvern. Et av de viktigste kravene er såkalt dobbelt samtykke ved innhenting av persondata. Man må aktivt godkjenne lagring av data … More GDPR innføres

EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

  Europaparlamentets komité for EØS- og EFTA-saker og parlamentarikere fra EØS-landene besøkte Stavanger 7.-8. mai for å møte relevante aktører i Stavangerregionen og diskutere EØS-relevante saker. Parlamentarikerkomiteen for EØS er et forum der parlamentarikere fra Europaparlamentet og EØS-landene møtes for å diskuterer saker med relevans for EØS-samarbeidet. I Stavanger diskuterte de blant annet cybersikkerhet, EUs … More EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

UiS får støtte til smartbyprosjekt

  Universitetet i Stavanger skal koordinere forskningsprosjektet “Smart Community Neighborhood” som har til hensikt å utvikle og teste nye IKT-løsninger. Ved hjelp av teknologier som blockchain og maskinbasert læring er hensikten er å utvikle løsninger for private hjem og nabolag som kan lage, dele og selge energi til hverandre. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet gjennom … More UiS får støtte til smartbyprosjekt

Nordic Edge-sekretariat i Brussel

  Stavangerregionens Europakontor har siden oppstarten jobbet tett med Nordic Edge-teamet om programutforming for å sikre en EU-dimensjon i konferansen. Kontoret har derfor fasilitert møter i Brussel med mobilitetsnettverket Polis, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) og European Network of Living Labs (ENoLL) som alle har en rolle på årets Nordic Edge. Krey Jenssen … More Nordic Edge-sekretariat i Brussel

Regjeringen ønsker tettere samarbeid med EU

  I mai lansert Regjeringen sin toårige strategi for samarbeidet med EU. I den forbindelse var utenriksminister, Ine Søreide Eriksen i Brussel for å orientere det norske miljøet. Regjeringen vektlegger at et godt samarbeid med europeiske partnere blir viktigere i tiden fremover og man legger derfor opp til tettere samarbeid, med mest mulig gjennomslag for … More Regjeringen ønsker tettere samarbeid med EU