Bli med til Stavanger på Nordic Edge Expo 2018!

  Nordic Edge Expo 2018 går av stabelen i Stavanger 25.-27. september. Tittel på årets konferanse er “Smart with a heart” og 5000 deltakere ventes til arrangementet som på tre år har blitt Nordens største smartby-arrangement. Nordic Edge Expo (NEE) består av tre dager med konferanse og utstilling, ekskursjoner og sosiale arrangement og bringer sammen … More Bli med til Stavanger på Nordic Edge Expo 2018!

Smart helse belyst under Nordic Edge

Sammen med helsenettverket CORAL arrangerte Stavangerregionens Europakontor workshop om smart helse under Nordic Edge Expo 28. september. Tema var hvordan smartbysatsing og innovasjon kan tilrettelegge for sunnere liv for innbyggerne i byer og bygder, og hvilke forutsetninger og virkemidler som må være til stede for at slike løsninger skal kunne rulles ut. Workshopen hadde rundt 25 … More Smart helse belyst under Nordic Edge

SrE og CORAL lager seminar om sunne byer under Nordic Edge

Stavangereregionens Europakontor arrangerer seminar om sunne og smarte byer 28. september, som en del av Nordic Edge programmet (Stavanger 26.-28. september). Seminarets tittel er Healthy Living in Smart Cities – Seizing Opportunities and Delivering Tangible Results, og det Brusselbaserte helsenettverket CORAL, er medarrangør. CORAL-medlemmene Liverpool, Stavangerregionen, Baden-Wurtemberg, Sør-Danmark og Nord-Brabant er blant innlederne som skal belyse … More SrE og CORAL lager seminar om sunne byer under Nordic Edge

Syddansk besøk til Stavangerregionen – tema helseinnovajon

22. februar arrangerte Stavangerregionens Europakontor seminar om helseinnovasjon på Måltidets Hus i Stavanger, i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) og med gjester fra Syddansk Sundhedsinnovation og Syd-Danmarks EU-kontor. Målet var å lære av de to syddanske innlederne om hvordan arbeide som et innovasjonsøkosystem samt diskutere samarbeidsmuligheter med og uten EU-finansiering. Målgruppen var regionens helseaktører, … More Syddansk besøk til Stavangerregionen – tema helseinnovajon

ALEC 2017 – konferanse om e-helse i Luleå

1.-2. februar går konferansen Artctic Light e-Health Conference (ALEC) 2017 av stabelen i den nordsvenske byen Luleå. Konferansen arrangeres av Norrbotten fylkeskommune, i samarbeid med helsenettverket CORAL, Luleås tekniske universitet, Assembly of European Regions, Scirocco, ETHEL og ParkinsonNet. Arrangementet retter seg mot aktører innen offentlig sektor, kunnskapsinstitusjoner og næringsliv som arbeider med digital helseteknologi, og … More ALEC 2017 – konferanse om e-helse i Luleå

Stavangerregionen blir med i CORAL-nettverket

Stavangerregionen har nylig blitt medlem av helsenettverket CORAL, et uformelt nettverk av 39 europeiske regioner som arbeider for å forbedre regionalpolitikk knyttet til aktiv og sunn aldring. Medlemsregionene varierer i størrelse, men har til felles at de representerer sine respektive helseaktører. CORAL er en lærings- og nettverksplattform, hvor medlemmene samarbeider rundt utvikling og oppskalering av innovative løsninger, prosjektutvikling, planlegging … More Stavangerregionen blir med i CORAL-nettverket