Nye EU-mål for utslippskutt i transportsektoren

Europakommisjonen ønsker å kutte klimagassutslipp fra kjøretøy frem mot 2030. Et nytt lovforslag vil belønne bilprodusenter for lavere utslipp. Innen 2030 er målet å kutte 30 prosent av utslippene fra transportsektoren, sammenliknet med 2021-nivået, med et delmål på 15 prosent kutt innen 2025. Bilprodusenter som kutter mer enn målene blir belønnet med ekstra Co2-kvoter på … More Nye EU-mål for utslippskutt i transportsektoren

Lyse deltar i Norges største Horisont 2020-prosjekt innen energi

Sammen med 11 europeiske aktører har Lyse fått tilslag på det største norskledede energiprosjektet i EUs Horisont 2020-program noensinne. Prosjektet har fått navnet Invade, og handler om å ta i bruk nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi lagres, brukes og produseres på. Invade har fått tildelt til sammen 125 millioner kroner, hvorav 68 … More Lyse deltar i Norges største Horisont 2020-prosjekt innen energi

Klima- og miljøvernminister Sundtoft innledet om norsk elbilpolitikk i Brussel

5. mars ble seminaret «Towards Zero Emission Road Transport: Paving the way for electric mobility in Europe» arrangert på Norges Hus i Brussel, i regi av Norges EU-delegasjon og organisasjonen European Bureau for Conservation & Development. Stavangerregionens Europakontor var til stede under arrangementet. Norges ambassadør til Belgia Niels Engelschiøn ønsket velkommen, etterfulgt av en kort … More Klima- og miljøvernminister Sundtoft innledet om norsk elbilpolitikk i Brussel

Vil du delta på konferanse om elbiler og ladestasjoner i München?

23. oktober arrangerer  foreningen CHAdeMO konferansen «Fast Charging Europe» i München. CHAdeMO arbeider for å øke utbyggingen av ladestasjoner for elektriske kjøretøy, og tematikken under konferansen vil være hvordan man kan optimalisere utbyggingen av ladestasjoner og nødvendig infrastruktur. Man ønsker å legge til rette for erfaringsutveksling og at deltakerne kan lære av hverandre. Konferansens er … More Vil du delta på konferanse om elbiler og ladestasjoner i München?

Tyskland innfører fordeler for hybrid- og elbiler

Den tyske regjeringen har vedtatt  ny lovgivning som gir eiere av hybrid- og elbiler en rekke fordeler. Flere av forslagene har klare likhetstrekk med eksisterende ordninger i Norge. Man håper med dette å stimulere til økt interesse for elektromobilitet og økt salg av kjøretøy som hører hjemme i denne kategorien. Fordelene tyske elbileiere kan vente … More Tyskland innfører fordeler for hybrid- og elbiler