EFTA-landene slipper igjen til i EU-domstolen

EFTA-landene får igjen slippe til i EU-domstolen etter å ha vært utelatt i 10 år. Det innebærer at EFTA-landene igjen får lov til å intervenere i saker for EU-domstolen. Avgjørelsen vil ha stor betydning, politisk og juridisk, for Norge i EU-samarbeidet. Bakteppe: Fratatt adgang til å intervenereI 2010 besluttet EU-domstolen at EFTA-landene, inkludert ESA, ikke … More EFTA-landene slipper igjen til i EU-domstolen

Vil du lære mer om EØS-avtalen? Delta på EFTAs informasjonsseminar

13. februar inviterer EFTA til informasjonsseminar om EØS-avtalen i EFTA-sekretariatets lokaler i Brussel. Formålet med seminaret er å gi en solid forståelse av EØS-avtalen, den daglige håndhevingen av avtalen, og hvordan denne integrerer Norge, Island og Liechtenstein i EUs indre marked. Seminarprogrammet inkluderer presentasjoner fra EFTA-sekretariatet, Financial Mechanism Office (FMO) som administrerer EØS-midlene, EFTAs overvåkingsorgan … More Vil du lære mer om EØS-avtalen? Delta på EFTAs informasjonsseminar

EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen

Fredag 5. mai vedtok EØS-komiteen å innlemme EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Beslutningen er fattet med forbehold om Stortingets samtykke, som i andre EØS-saker. Energimarkedspakken fra 2009 består av fem rettsakter og samkjører med dette felles regler for det indre kraft- og naturgassmarkedet i EU. Pakken innebærer blant annet krav til eiermessig skille mellom infrastruktur og … More EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen

EØS- og EU-minister Bakke-Jensen besøkte Brussel

17.-18. januar besøkte Norges nye EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen Brussel. Besøket var statsrådens første utenlandsreise som statsråd, og på agendaen sto blant annet Brexit og EØS-midlene. Det ble også tid til å møte de norske aktørene i Brussel. Under oppholdet fikk Bakke-Jensen en orientering om blant annet energi, klima og digitalt indre marked av EU-delegasjonens … More EØS- og EU-minister Bakke-Jensen besøkte Brussel

EFTA arrangerer informasjonsseminar om EØS-avtalen

7. februar inviterer EFTA til informasjonsseminar om EØS-avtalen i Brussel. Formålet med seminaret er å gi en solid forståelse av EØS-avtalen, den daglige håndhevingen av avtalen, og hvordan denne integrerer Norge, Island og Liechtenstein til EUs indre marked. Seminarprogrammet inkluderer presentasjoner fra EFTA-sekretariatet, Financial Mechanism Office (FMO) som administrerer EØS-midlene, EFTAs overvåkingsorgan ESA, og EFTA-domstolen. … More EFTA arrangerer informasjonsseminar om EØS-avtalen