EUs fornybaruke 17.-21.juni

EUs fornybar-uke, også kjent som EU Sustainable Energy Week (EUSEW), går av stabelen 17.-21. juni 2019. Temaet denne gangen er “Shaping Europe´s Energy Future” og konferansen bygger på EUs langsiktige strategi for et energimarked basert på fornybare ressurser og redusert utslipp av drivhusgasser. Rogaland fylkeskommune deltok i fjor  hvor de blant annet presenterte TRAM-prosjektet. Konferansen er en … More EUs fornybaruke 17.-21.juni

Rogaland fylkeskommune presenterte TRaM-prosjektet under EUs fornybaruke

  Iver Jan Leren fra næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune deltok på EU Sustainable Energy Week (EUSEW) i Brussel. Leren deltok i paneldebatt sammen med den skotske energiminsiteren, hadde møter med POLIS-nettverket samt presenterte Horisont 2020-prosjektet TRaM som skal bygge elektrisk hurtigbåt. Leren presentererte  TRaM-prosjektet som har fått over 110 millioner kroner fra EU, på et … More Rogaland fylkeskommune presenterte TRaM-prosjektet under EUs fornybaruke

Smart Cities-seminar om Triangulum i Brussel

14. juni inviterer Stavangerregionens Europakontor, sammen med ERRIN og Europakontorene Eindhoven, Skåne og Nordøst-Finland, til Smart Cities-seminar om Triangulum-prosjektet. Seminaret finner sted på Nordic House i Brussel, og arrangeres som et sidearrangement under EU Sustainable Energy Week 2016. Arrangementet vil fremvise erfaringer fra implementeringsfasen i Triangulum-prosjektet, og vil også diskutere en rekke temaer knyttet til smartby. Det … More Smart Cities-seminar om Triangulum i Brussel

EU Sustainable Energy Week 2016

13.-17. juni går EU Sustainable Energy Week(EUSEW) 2016 av stabelen i Brussel, i regi av Europakommisjonen. EUSEW er en årlig begivenhet som har blitt arrangert siden 2006, og som promoterer gode løsninger innen energisparing, fornybar energi, forsyningssikkerhet og veien mot lavutslippssamfunnet. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, utdanningsinstitusjoner, næringsliv og samfunnet forøvrig, og tiltrekker seg … More EU Sustainable Energy Week 2016

Kommende arrangement – energi, helse, smartby m.m.

Stavangerregionens Europakontor har utarbeidet en oversikt over flere arrangement som finner sted i første halvår 2016. De tematiske områdene inkluderer blant annet energi, helse, Smart Cities og maritimt. For flere av arrangementene kan man melde seg på allerede, mens registreringvinduet for andre åpner i løpet av våren. Mer informasjon vil bli publisert fortløpende i kalenderen og som artikler på … More Kommende arrangement – energi, helse, smartby m.m.

Tord Lien innledet under åpningen av EUSEW 2015

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte Brussel 16. juni, i forbindelse med åpningen av EU Sustainable Energy Week 2015 (EUSEW), som gikk av stabelen 16.-18. juni. Sammen med Europakommisjonens kommissær med ansvar for energipolitikk, Miguel Arias Cañete, og sjefsøkonomen Fatih Birol fra International Energy Agency (IEA) holdt Lien innlegg under EUSEWs åpningsseminar. Birol la også … More Tord Lien innledet under åpningen av EUSEW 2015