Delta på EIP-SCC matchmaking event den 20. februar i Brussel

Det europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunn (EIP-SCC) arrangerer  matchmaking event i Brussel, hvor målet er å knytte by- og regionsrepresentanter opp mot investorer som tilbyr løsninger innenfor mobilitet, IKT og energi.  Matchmaking Årets Covenant of Mayors Investment Forum går av stabelen 18.-19. februar i Brussel,  og ettersom forumet retter seg mot samme målgruppe … More Delta på EIP-SCC matchmaking event den 20. februar i Brussel

Kom til Nordic Edge Expo 2019!

Nordic Edge Expo 2019 arrangeres for femte gang 24.-26. september i Stavanger. Tittel på årets konferanse er “Life Actually” og det forventes over 5000 deltakere til arrangementet som har blitt Nordens største og viktigste smartbyarena. Meld deg på her.  Nordic Edge Expo (NEE) består av tre dager med konferanse og expo, ekskursjoner og sosiale arrangement og … More Kom til Nordic Edge Expo 2019!

Seminar om offentlige anskaffelser 2. mai

I EU står offentlig anskaffelser for 14 prosent av bruttonasjonalprodukt. Offentlige anskaffelser har derfor en unik mulighet til å støtte opp under politiske målsetninger, innovasjon og økonomisk vekst. Europakommisjonen og Open and Agile Smart Cities (OASC) arranger 2. mai seminar om hvordan anskaffelser kan være med å bidra til digital innovasjon. Målet med seminaret er … More Seminar om offentlige anskaffelser 2. mai

UiS søker EU-pilot om fremtidens universitet

  Torsdag 28. februar leverte Universitetet i Stavanger EU-søknad sammen med ECIUs (European Consortium of Innovative Universities) om å pilotere framtidens universitet. Prosjektsøknaden har fått navnet “ECIU University” og inkluderer representanter fra næringsliv, offentlige organisasjoner og akademia. Lyse er næringslivspartner fra Stavangerregionen. I søknaden går konsortiet inn for å integrere konkrete samfunnsutfordringer i utdanningsløp. Utfordringene … More UiS søker EU-pilot om fremtidens universitet

Spitzenkandidat: Dette er de foreløpige lederkandidatene

Fram til Lisboatraktaten trådte i kraft i 2009 var det tradisjon at Rådet ble enige om den neste Kommisjonspresidenten. Denne ordningen ble endret med innføringen av artikkel 17(7) i Lisboatraktaten og de politiske grupperingene i Europaparlamentet nominerer nå sine kandidater til Kommisjonspresident. Disse er kjent som “Spitzenkandidater” og de fleste grupperingen har nå nominert sine … More Spitzenkandidat: Dette er de foreløpige lederkandidatene

Mot et moderne og forbrukervennlig indre marked

28. oktober presenterte Europakommisjonen sin nye strategi for videreutvikling av potensialet i det indre markedet. Denne er i samsvar med Juncker-kommisjonens 10 hovedprioriteringer, og retter blant annet mer fokus mot forbrukernes rettigheter ved handel av varer og tjenester i EU, samt bedring av mobilitetsmulighetene for bedrifter og fagfolk. Nedbryting av barrierer som forhindrer fri flyt av … More Mot et moderne og forbrukervennlig indre marked