Horisont Europas strategiske plan for 2021-2024

Europakommisjonen har nå vedtatt den første strategiske planen for Horisont Europa. Planen sentrerer seg om tiltak for å bidra til oppnåelse av EUs prioriteringer for rammeprograms perioden, som et klimanøytralt-, grønt- og digitalt Europa. Horisont Europas strategiske plan for 2021-2024Den 15. mars 2021 vedtok Kommisjonen den første strategiske planen for Horisont Europa, EUs nye rammeprogram … More Horisont Europas strategiske plan for 2021-2024

Med ny strategi skal EU sikre medisiner til alle

I kjølvannet av Covid-19 pandemien lanserte Europakommisjonen, 25. november 2020, en farmasøytisk strategi for å fremtidssikre den europeiske helsesektoren. Strategien er utformet for å forbedre og øke pasientenes tilgang til trygge og rimelige medisiner, samtidig som den støtter innovasjon i EUs farmasøytiske industri på en bærekraftig måte. Farmasøytisk EU strategiI følge Europakommisjonen markerer denne nye … More Med ny strategi skal EU sikre medisiner til alle

Bayerns regionkontor i Brussel inviterer til Eurotech-paneldiskusjon 20. oktober

20. oktober inviterer Bayerns regionkontor  sammen med Eurotech til paneldebatt om mobilisering av universitetene slik at det vil arbeide mer med å finne løsninge på store samfunnsutfordringer. Seminaret finner sted i Brussel 20. oktober. Universitetsalliansen Eurotech er et forskningssamarbeid mellom de fire universitetene École polytechnique fédérale de Lausanne, Eindhoven University of Technology, Technical University of Denmark … More Bayerns regionkontor i Brussel inviterer til Eurotech-paneldiskusjon 20. oktober

Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar inom EUs forskningsprogram, kulturprogram samt ungdomsprogram. Forskning: FP 7 är EUs ramprogram för utveckling inom forskning och teknik. Aktulla utlysningar inom FP7 finns här     Ungdom: Ung och Aktiv i Europa är EUs ungdomsprogram. Programmet har som mål att främjar rörlighet inom och utom EU:s gränser samt att inspirera till informellt lärande och … More Aktuella utlysningar

2013 – EU fortsetter arbeidet for konkurransekraft, vekst og sysselsetting

Finans- og gjeldskrisen er stabilisert og euroen foreløpig reddet. Innenfor EU-samarbeidet kan man nå fokusere på den økonomiske delen av krisen preget av negativ vekst og økende arbeidsledighet. 2013 ser ikke ut til å bringe de store overskriftene for EU – noe som i seg selv fortjener en aldri så liten overskrift. Nødvendige grep er … More 2013 – EU fortsetter arbeidet for konkurransekraft, vekst og sysselsetting

Kommuner inviterer leverandører og FoU til dialog om anskaffelse av omsorgsboliger

Lyngdal og Falun kommuner inviterer til dialogkonferanse i forkant av felles anskaffelse av omsorgsboliger. Konferansen finner sted på Arlanda 14. mars og byr på muligheter for Stavangerregionens leverandører innen bygg- og helseteknologi. Samarbeidet mellom Lyngdal og Falun i forkant av en felles anskaffelse av omsorgsboliger er omtalt i en tidligere artikkel. Målet med prosjektet er … More Kommuner inviterer leverandører og FoU til dialog om anskaffelse av omsorgsboliger