H2020 prosjektverksted 15. nov – tema helse

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Horisont Vest inviterer offentlige aktører i Stavanger til EU-workshop den 15. november fra 08.30-11.00 i UiS sine lokaler. Formålet med workshopen er å kartlegge behov og utfordringer i helsetjenesten med henblikk på Horisont 2020 utlysingen “integrated cares solutions”. Idun Lyngstad, nasjonalt kontaktpunkt for offentlig sektor i forskningsrådet deltar og … More H2020 prosjektverksted 15. nov – tema helse

Seminar om Horisont 2020 og mobilitet

Torsdag 9. august inviterte SrE, sammen med Horisont Vest nettverket og Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, til seminar om mobilitets-utlysninger i Horisont 2020. Seminaret hadde omkring 20 deltakere og fant sted i Næringsforeningens lokaler i Stavanger. Stig Finnesand, leder av den nye Nordic Edge Smart City Innovation Cluster ønsket velkommen og Kyrre Aas fra … More Seminar om Horisont 2020 og mobilitet

IRIS presenterte Horisont Vest under Open Days

Innovative støtteordninger for små og mellomstore bedrifter var tema da Open Days-seminaret «Innovative Solutions to SME Support» gikk av stabelen i Brussel 13. oktober.  Arrangementet fant sted på Niedersachsens EU-delegasjon og hadde omkring 100 deltakere. Stavangerregionens Europakontor var arrangør sammen med ni regioner fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Tsjekkia. Blant innlederne var forsker … More IRIS presenterte Horisont Vest under Open Days

Horisont 2020-seminar i Stavanger om helse og velferdsteknologi

16. september inviterer Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) til prosjektseminar i Stavanger. Seminaret finner sted på Universitetet i Stavanger, og tematikken er relevante utlysninger om helse og velferdsteknologi under EUs Horisont 2020-program. Under seminarets første del vil Forskningsrådet orientere om generelle støttemuligheter innen helse og velferdsteknologi i Horisont 2020 i 2016-2017. Etter lunsj følger gruppearbeid … More Horisont 2020-seminar i Stavanger om helse og velferdsteknologi

Prosjektseminar på Stord om maritime Horisont 2020-utlysninger

28. august inviterer NCE Maritime CleanTech til prosjektseminar på Stord Hotell. Seminarets tematikk er maritime prosjektmuligheter som ligger i EUs Horisont 2020-program, og vil særlig vektlegge utlysninger som er relevante for NCE Maritime CleanTechs medlemmer; skipsdesign i lette materialer, nye skips- og transportkonsepter og lavere utslipp. Under seminaret vil man også gjennomgå Vestlandsregionens satsing opp … More Prosjektseminar på Stord om maritime Horisont 2020-utlysninger

Forskningsrådet støtter etablering av Horisont 2020-nettverk på Vestlandet

I slutten av mars kom gladmeldingen om at Forskningsrådet har innvilget søknad om støtte til etablering av et nytt forsknings- og innovasjonsnettverk på Vestlandet, Horisont Vest. Nettverket inkluderer aktører fra offentlige myndigheter, akademia og næringsliv i både Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I tillegg inngår både Stavangerregionens Europakontor og Vest-Norges Brusselkontor … More Forskningsrådet støtter etablering av Horisont 2020-nettverk på Vestlandet