Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet 2017

Regjeringen la nylig frem arbeidsprogrammet for samarbeidet med EU i 2017. Programmets fem prioriterte områder er økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet i forskning og utdanning, en ambisiøs klima- og energipolitikk, økt trygghet og sikkerhet, samt en helhetlig migrasjonspolitikk. Regjeringen vil også arbeide for fullføring av forhandlingene med mottakerland av EØS-midlene og liberalisering av handel med … More Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet 2017

Enighet om felles EU-posisjon før klimatoppmøtet i Paris

18. september ble Rådet enige om en felles posisjon foran COP21 (Conference of Parties), bedre kjent som FNs klimatoppmøte, som i år avholdes 30. november – 11. desember i Paris. EU-landene vil insistere på en universell og juridisk bindende klimaavtale, og ser det som avgjørende å etablere et tydelig rammeverk for å nå det fastsatte … More Enighet om felles EU-posisjon før klimatoppmøtet i Paris

Tord Lien innledet under åpningen av EUSEW 2015

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte Brussel 16. juni, i forbindelse med åpningen av EU Sustainable Energy Week 2015 (EUSEW), som gikk av stabelen 16.-18. juni. Sammen med Europakommisjonens kommissær med ansvar for energipolitikk, Miguel Arias Cañete, og sjefsøkonomen Fatih Birol fra International Energy Agency (IEA) holdt Lien innlegg under EUSEWs åpningsseminar. Birol la også … More Tord Lien innledet under åpningen av EUSEW 2015

EUs ambisiøse energiunion

Nylig presenterte EU sin plan for en energiunion. Planen er ikke særlig konkret enda, men meldingen gir tydelige signaler om hvilken retning EU ønsker at energipolitikken skal ta, og ambisjonsnivået er høyt. Energi den femte frihet 25. februar presenterte Šefčovič, visepresident for energiunionen, og Cañete, kommissær for klima og energi, meldingen om EUs energiunion. Energiunionen … More EUs ambisiøse energiunion

Klima- og miljøvernminister Sundtoft innledet om norsk elbilpolitikk i Brussel

5. mars ble seminaret «Towards Zero Emission Road Transport: Paving the way for electric mobility in Europe» arrangert på Norges Hus i Brussel, i regi av Norges EU-delegasjon og organisasjonen European Bureau for Conservation & Development. Stavangerregionens Europakontor var til stede under arrangementet. Norges ambassadør til Belgia Niels Engelschiøn ønsket velkommen, etterfulgt av en kort … More Klima- og miljøvernminister Sundtoft innledet om norsk elbilpolitikk i Brussel

Enighet i EU om klimapakken for 2030

Under toppmøtet 23.-24. oktober kom EUs stats- og regjeringssjefer til enighet om energi- og klimapakken frem mot 2030. Det fremforhandlede kompromisset mellom Unionens 28 medlemsland innebærer totalt fire mål der et reformert kvotesystem skal være et sentralt virkemiddel. Pakken er en videreføring av EUs energi- og klimapolitikk for perioden etter 2020, og den inneholder følgende … More Enighet i EU om klimapakken for 2030