EU lanserer H2020 European Green Deal-utlysning

Europakommisjonen har lansert en ekstrautlysning under nåværende Horisont 2020 som retter seg spesifikt mot European Green Deal, EUs grønne vekststrategi. Utlysningen skal mobilisere europeisk forskning og innovasjon til å bidra med løsninger som kan føre til måloppnåelse av strategien. Horizon 2020 – European Green Deal CallEuropakommisjonen har lansert en ekstrautlysning i nåværende rammeprogram for forskning … More EU lanserer H2020 European Green Deal-utlysning

NTNU, Nordic Edge og Smartbyene søker midler for å påvirke utformingen av Horisont Europa

NTNU, Nordic Edge og Smartbyene søker midler fra forskningsrådet knyttet til påvirkning av Horisont Europa. Midlene skal brukes til å etablere Horizon Europe Norwegian Urban Partnership (HEU NUP).  Horizon Europe Norwegian Urban Partnership HEU NUP samler de mest sentrale aktørene på smartbyfeltet i Norge, og tar sikte på å være med i utformingen av EUs … More NTNU, Nordic Edge og Smartbyene søker midler for å påvirke utformingen av Horisont Europa

Ny Europarådgiver

Maja Busch Sevaldsen (27) startet som ny Europarådgiver hos Stavangerregionens Europakontor 1. november. Maja har solid EU kompetanse med en mastergrad i Europastudier fra NTNU, hvor hun skrev masteroppgave om regional representasjon i Brussel. Hun har også internasjonal erfaring fra flere studieopphold i Storbritannia, og tidligere arbeidserfaring fra Brussel  fra blant annet Nord-Norges Europakontor. Hun … More Ny Europarådgiver

Lyse deltar i Norges største Horisont 2020-prosjekt innen energi

Sammen med 11 europeiske aktører har Lyse fått tilslag på det største norskledede energiprosjektet i EUs Horisont 2020-program noensinne. Prosjektet har fått navnet Invade, og handler om å ta i bruk nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi lagres, brukes og produseres på. Invade har fått tildelt til sammen 125 millioner kroner, hvorav 68 … More Lyse deltar i Norges største Horisont 2020-prosjekt innen energi

Smart Cities-seminar på Norges Hus

Mandag 6. juni ble seminaret «Thinking innovative: Smart mid-sized cities – a Swiss-Norwegian case» arrangert på Norges Hus i Brussel, i regi av EU-delegasjonen, SwissCore, Forskningsrådet, NTNU og SINTEF. Seminarets formål var å utveksle erfaring og beste praksis i utviklingen av smarte byer, med eksempler fra Sveits og Norge. Energiunionen er en sentral prioritering for Europakommisjonen. I store deler … More Smart Cities-seminar på Norges Hus

Studentpraktikant ved Stavangerregionens Europakontor

Anne-Marte Teigmo begynte som studentpraktikant ved Stavangeregionens Europakontor i midten av september, og skal jobbe tre dager i uken frem til jul. Anne-Marte går et toårig masterprogram ved Brussels School of International Studies, University of Kent, hvor hun studerer EUs politikk med fordypning i politisk kommunikasjon. Hun har allerede en bachelorgrad i Europastudier med spansk … More Studentpraktikant ved Stavangerregionens Europakontor