Polen skaper igjen overskrifter på Parlamentets plenumsmøte i Strasbourg

Europaparlamentet er tilbake i den kjente rytmen med plenumsmøter i Strasbourg, som er Parlamentets offisielle sete. På plenumssesjonen 18.-22. oktober var igjen Polen høyt på agendaen, sammen med klima i oppkjøret til COP26 som starter 31. oktober i Glasgow. Her er noen kjernesaker fra plenarsesjonen: The Polish ProblemKonflikten mellom EU og Polen har fått mye … More Polen skaper igjen overskrifter på Parlamentets plenumsmøte i Strasbourg

EU toppmøte i Sofia – Vest-Balkan i fokus

  EUs stats og regjeringssjefer avviklet toppmøte i Sofia, Bulgaria 16. mai, hvor fremtiden for EU-medlemskap blant land i Vest-Balkan ble diskutert. I tillegg ble Europas forhold til USA tatt opp. På toppmøtet ble man enig om den såkalte Sofia-erklæringen som stadfester at EU vil fortsette i arbeidet med å styrke Vest-Balkan økonomisk og politisk og på … More EU toppmøte i Sofia – Vest-Balkan i fokus

Forslag til EU-budsjett 2021-2027 lansert

2. mai la Europakommisjonen frem forslag til EU-budsjett for perioden 2021-2027. I forslaget kuttes blant annet støtten til utjevning og landsbruk mens bevilgningene til forskning, innovasjon og utdanning samt sikkerhetssamarbeid økes.  I det nye forslaget må medlemsland betale mer for å kompensere inntektsgapet etter Storbritannia trekker seg ut. Macron har varslet at Frankrike er villig … More Forslag til EU-budsjett 2021-2027 lansert

Fremtidens Europa – mer demokratisk

Den franske presidenten, Emmmanuel Macron gjestet Europaparlamentets plenumssesjon 17. april. Sammen med en rekke folkevalgte og Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, diskuterte han Europas fremtid og viktigheten av mer demokrati.  Neste år er det valg i Europaparlamentet og den franske presidenten viet mye av sin tale til å understreke nødvendigheten av et mer demokratisk EU hvor innbyggere … More Fremtidens Europa – mer demokratisk

State of the Union – Juncker lanserte forslag om reform av EU

13.september holdt Jean-Claude Juncker, president i Europakommisjonen, sin årlige State of the Union-tale under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg. Juncker snakket om den bedrede økonomiske situasjonen, om migrasjon og reform av Eu-institusjonene. Brexit fikk minimal oppmerksomhet. –Vinden er tilbake i Europas seil. Juncker åpnet sin tale med å fremheve at den økonomiske situasjonen i EU er … More State of the Union – Juncker lanserte forslag om reform av EU

Brexit – slutten på Europa slik vi kjenner det?

Det mange fryktet, men få til slutt trodde ville skje, skjedde faktisk. 23. juni stemte et flertall av den britiske befolkningen for utmelding av EU. Etter 43 års medlemskap blir Storbritannia det første landet som forlater unionen. Dette skaper økonomiske og politiske sjokkbølger i Storbritannia og Europa – er dette begynnelsen på slutten for EU?  … More Brexit – slutten på Europa slik vi kjenner det?