4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

30. juni åpner fjerde utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet. Nordsjøprogrammet er et regionalt samarbeidsprogram mellom landene rundt Nordsjøen, og er åpent for til sammen 42 regioner fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Belgia. Samtlige norske fylker har tilgang til programmet, og det er satt av til sammen 6,3 millioner euro til norsk deltakelse i fjerde … More 4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

Tredje Interreg Europa-utlysning åpner 1. mars

I mars åpner tredje utlysningsrunde i Interreg Europa-programmet . Interreg Europa har en budsjettramme på 359 millioner euro for perioden 2014-2020, og støtter internasjonale samarbeidsprosjekter mellom offentlige aktører, kunnskapsinstitusjoner samt private ideelle organisasjoner i EUs 28 medlemsland, Norge og Sveits. Programmet finansieres gjennom EUs regionalfond og nasjonale bevilgninger fra Norge og Sveits, og har fire prioriteringsområder: Styrke forskning, … More Tredje Interreg Europa-utlysning åpner 1. mars

Luxemburg overtar EU-formannskapet 1. juli

Det latviske EU-formannskapet går mot slutten, og Luxemburg forbereder seg på å ta over stafettpinnen 1. juli. Med sin forhistorie som et av EUs seks grunnleggerland blir det tolvte gangen Luxemburg innehar formannskapet, og landet har identifisert en rekke prioriteringsområder for den kommende seksmånedersperioden: En Union for Europas innbyggere: innbyggerdialog, næringslivsstøtte, bedre regulering og økt … More Luxemburg overtar EU-formannskapet 1. juli

Kommisjonen lanserer 315 milliarders investeringspakke

26. november lanserte Europakommisjonen en 315 milliarder stor investeringspakke som skal bidra til å få i gang økonomien i EU-landene. I sin innsettelsestale i sommer lovet Juncker, Europakommisjonens president, å lansere en investeringspakke verdt 300 milliarder euro innen tre måneder av mandatperioden var gått. Juncker holdt løftet sitt både med hensyn til tidsfrist og pakkens størrelse. … More Kommisjonen lanserer 315 milliarders investeringspakke

Næringslivet ser mot Horisont 2020

Regionens bedrifter med internasjonale ambisjoner ble den 12. november invitert til søknadsskrivekurs om SMB-instrumentet. Instrumentet er et program under EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, og representerer en mulighet for regionens små og mellomstore bedrifter til å sikre finansiering og markedstilgang til det europeiske markedet. Det var Innovasjon Norge og Entreprise Europe Network, i samarbeid … More Næringslivet ser mot Horisont 2020

Forretningside i magen? Lær hvordan søke EU-midler!

12. november arrangeres seminar om EUs såkalte SMB-instrument. Arrangementet er beregnet på små og mellomstore bedrifter som har internasjonale ambisjoner, og som ønsker å lære mer om søknadsskriving og finansiering gjennom SMB-instrumentet. Stavangerregionens Europakontor, sammen med IRIS, Innovasjon Norge og Europe Enterprise Network står for arrangementet som finner sted i Stavanger. SMB-instrumentet er en nyopprettet finansieringsordning for små … More Forretningside i magen? Lær hvordan søke EU-midler!