Stavangerregionen deltar i Open Days 2016

Stavangerregionens Europakontor (SrE) planlegger også i år deltakelse under Open Days, som fra i år skifter navn til European Week of Regions and Cities (EWRC). Europakontoret fortsetter samarbeidet fra tidligere år innenfor et Nordsjøbasert konsortium, ledet av Niedersachsens EU-kontor. Sammen med tyske, nederlandske, danske, tjekkiske, polske og norske kolleger blir SrE medarrangører av et seminar med … More Stavangerregionen deltar i Open Days 2016

Europas nye smarte fyrtårnsbyer

I slutten av 2015 ble Europas smartby-familie utvidet med i alt 23 fyrtårns- og følgebyer, da fire nye prosjekter fikk støtte gjennom Smart Cities-fyrtårnsutlysningen for 2015 i Horisont 2020-programmet. De føyer seg dermed til de tre fyrtårnsprosjektene fra første utlysningsrunde i 2014, nemlig  Triangulum der Stavanger er fyrtårnsby sammen med Eindhoven og Manchester, Remourban og Grow Smarter. Gjennom … More Europas nye smarte fyrtårnsbyer

Lynkurs for nye folkevalgte i EU/EØS

  8.-9. september arrangerer Stavangerregionens Europakontor, sammen med de andre norske regionskontorene og KS i Brussel, lynkurs i EU og EØS. Spiller EU egentlig noen rolle for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Hvordan deltar Norge i det europeiske samarbeidet? Og hva kan … More Lynkurs for nye folkevalgte i EU/EØS

Stavanger med i H2020-søknad om klimatilpasset vannforvaltning

Sammen med fem andre europeiske byer deltar Stavanger som såkalt følgeby i en Horisont 2020-søknad under utlysningen SC-02-2016. Prosjektet, som har fått navnet UNaLab (Urban Nature Labs), handler om å utvikle bærekraftige, økologiske løsninger for vannforvaltning, som er tilpasset klimaendringer og økt urbanisering. Løsningene skal utvikles, testes ut og oppskaleres i Eindhoven, Tampere og Genova,  prosjektets … More Stavanger med i H2020-søknad om klimatilpasset vannforvaltning

EUs innovasjonspartnerskap for helse åpner for nye medlemmer

EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) har nylig åpnet for opptak av nye medlemmer. EIP AHA ble opprettet i 2011, og partnerskapet arbeider for bærekraftige og innovative helseløsninger som muliggjør at eldre kan leve sunne og selvstendige liv, samtidig som man sikrer bærekraften i Europas velferdsstater og skaper vekst og arbeidsplasser. Det overordnede målet … More EUs innovasjonspartnerskap for helse åpner for nye medlemmer

Stavangerregionens Europakontor i toppmøte hos statsministeren

5. februar deltok direktøren ved Stavangerregionens Europakontor i toppmøte om fornyelse i offentlig sektor på invitasjon fra statsministerens kontor. Statsministeren var vertskap for møtet som hadde kunnskapsbasert fornyelse og bedre tjenester i offentlig sektor som tema. Stikkord for møtet var omstilling og behov for innovasjon og effektivisering av offentlig ressursbruk. Langtidsplanen for forskning og høyere … More Stavangerregionens Europakontor i toppmøte hos statsministeren