Klimaminister Helgesen diskuterte grønn konkurransekraft i Brussel

29. januar inviterte Norges EU-delegasjon til seminar om grønn konkurransekraft på Norges Hus. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var blant innlederne, som også inkluderte representanter fra Europakommisjonen, Enterprise Europe og European Environmental Bureau, i tillegg til leder av regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, Per R. Sandberg. Seminaret hadde rundt 100 deltakere. Bakgrunnen for seminaret var det … More Klimaminister Helgesen diskuterte grønn konkurransekraft i Brussel

Partnersøk – energieffektive bygninger, naturbaserte løsninger

Stavangerregionens Europakontor mottar jevnlig partnersøk fra europeiske aktører, her er to aktuelle: Energieffektivisering i bygninger Aktør: Bilbao (Spania) Program: Horisont 2020 Utlysning: EEB-05-2017: Development of near zero energy building renovation Prosjektbeskrivelse: Gjennom prosjektet ønsker Bilbao å utvikle innovative metoder for storskala renovering av eksisterende bygninger. De nye renoveringsløsningene skal gi betydelig energieffektivisering i bygningene, så de blir … More Partnersøk – energieffektive bygninger, naturbaserte løsninger

AgeingFit 2017 – konferanse om innovasjon innen eldreomsorg

2.-3. februar går konferansen AgeingFit 2017 av stabelen i den franske byen Lille, i regi av Eurasanté, helseklyngen NHL og France Silver Éco. Konferansen er rettet mot aktører som arbeider med helseinnovasjon innen aktiv og sunn aldring, og aktuell for offentlige myndigheter, kunnskapsmiljøer og næringsliv. Arrangementet har som mål å identifisere morgendagens behov innen eldreomsorg, promotere … More AgeingFit 2017 – konferanse om innovasjon innen eldreomsorg

EU lanserer havforvaltningsstrategi

10. november la EU frem en handlingsplan for bærekraftig havforvaltning. Handlingsplanen ble lagt frem av EUs utenrikssjef Federica Mogherini, samt Europakommisjonens kommissær for vekst og arbeidsplasser Jyrki Katainen og kommissær Karmenu Vella med ansvar for EUs maritime politikk. Strategien inneholder 14 tiltakspunkter fordelt på tre prioriteringsområder: Et sterkere rammeverk for internasjonal havneforvaltning: Gjennom internasjonalt samarbeid … More EU lanserer havforvaltningsstrategi

Fylkesvaraordfører Chesak deltok på årsmøte for Europas kystregioner

2.-4. november deltok Rogalands fylkesvaraordfører Marianne Chesak på det 44. årsmøtet i organisasjonen CPMR, som representerer Europas kyst- og utkantområder. Årsmøtet fant sted på Azorene, og øygruppens president Vasco Cordeira, som også leder CPMR, var vertskap. Fylkesvaraordføreren er fast møtende varamedlem i CPMRs styre, og deltok som norsk delegat. Fra Rogaland deltok også internasjonal koordinator … More Fylkesvaraordfører Chesak deltok på årsmøte for Europas kystregioner

Stor interesse for EUs kulturprogram

11. november arrangerte Stavangerregionens Europakontor seminar om EUs kulturprogram Kreativt Europa, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, EUs delegasjon til Norge  samt Kulturrådet. Seminaret fant sted på Sølvberget i Stavanger sentrum, og hadde okring 40 deltakere. Seminaret ble åpnet av fylkesordfører i Rogaland, Solveig Tege Engesdal, og Ambassaderåd ved EUs delegasjon til Norge, Andrew Byrne, orienterte om … More Stor interesse for EUs kulturprogram