Stavanger kommune inngår Norges første innovasjonspartnerskap

Som den første kommunen i landet og en av de første offentlige aktørene i Europa har Stavanger kommune inngått et offentlig-privat innovasjonspartnerskap, sammen med Leverandørutviklingsprogrammet, Innovasjon Norge og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Formålet er å løse samfunnsutfordringer og på samme tid bygge konkurransedyktige næringer gjennom innovative anskaffelser. Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for omkring 500 milliarder … More Stavanger kommune inngår Norges første innovasjonspartnerskap

Enighet i EU om nye geoblokkingregler og fjerning av roamingavgifter

Februar har vært en måned med betydelig fremgang i EUs arbeid med å skape et digitalt indre marked. I løpet av måneden har man både blitt enige om en avtale for å fjerne roamingavgiftene i EU i sommer, og nye regler som skal fjerne geoblokking av strømmetjenester. Natt til 1. februar ble Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet … More Enighet i EU om nye geoblokkingregler og fjerning av roamingavgifter

Europaparlamentet godkjente CETA-avtalen

Under plenumssesjonen i Strasbourg 13.-16. februar stemte Europaparlamentet for CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), EUs nye handelsavtale med Canada. Avtalen ble vedtatt med god margin, med 408 stemmer for og 254 stemmer mot. Høyresiden og de liberale stemte for, sosialdemokratene var splittet, mens motstanden var størst i partigruppene til sosialistene og de grønne, som … More Europaparlamentet godkjente CETA-avtalen

Mobiliseringskonferanse om Interreg-programmene 16. mars

16. mars inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til mobiliseringskonferanse rundt Intereg B- og C-programmene Nordsjøprogrammet, Østersjøprogrammet, Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Europa samt ESPON. Konferansen finner sted på Radisson Blu Airport på Gardermoen, og hensikten med arrangementet er å synliggjøre mulighetene for finansiering, støtte og nettverksbygging, for aktører som er interesserte i deltagelse i programmene. Man vil blant annet belyse programmenes temaer og perspektiver på Interreg etter 2020. Det vil … More Mobiliseringskonferanse om Interreg-programmene 16. mars

H2020 – stor interesse for bærekraftig mobilitet i Stavangerregionen

Horisont 2020-utlysningen MG-4.1-2017, som handler om videreutvikling og oppskalering av innovative, bærekraftige transportløsninger i urbane områder, har skapt betydelig interesse i Stavangerregionen. Med bakgrunn i to partnersøk formidlet av Stavangerregionens Europakontor, deltar nå en rekke av regionens aktører i to separate prosjektsøknader til den aktuelle utlysningen. Stavanger som lederby  for smart, bærekraftig mobilitet for arbeidsreisende Sammen … More H2020 – stor interesse for bærekraftig mobilitet i Stavangerregionen

Arbeidsgruppemøte i nettverket Polis

20.-21. april inviterer nettverket POLIS, som arbeider med innovative mobilitetsløsninger, til arbeidsgruppemøte i Paris. Arrangementet går over to dager, og tematikken for første dag er trafikksikkerhet for gående og syklende, mens programmet for dag to vil handle om bruk av åpne data og trafikksikkerhet i et smartbyperspektiv. Arbeidsgruppemøtet er åpent for medlemmer av POLIS-nettverket. Man … More Arbeidsgruppemøte i nettverket Polis