Fremtidens Europa – mer demokratisk

Den franske presidenten, Emmmanuel Macron gjestet Europaparlamentets plenumssesjon 17. april. Sammen med en rekke folkevalgte og Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, diskuterte han Europas fremtid og viktigheten av mer demokrati.  Neste år er det valg i Europaparlamentet og den franske presidenten viet mye av sin tale til å understreke nødvendigheten av et mer demokratisk EU hvor innbyggere … More Fremtidens Europa – mer demokratisk

Slovakia overtar EU-formannskapet

1. juli overtar Slovakia det roterende EU-formannskapet, når det inneværende nederlandske formannskapet går mot slutten. EU-formannskapets hovedfunksjoner er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Slovakia har så langt avventet å konkretisere sin agenda for formannskapet, spesielt i påvente av den britiske folkeavstemningen om EU-medlemskap, … More Slovakia overtar EU-formannskapet

Storbritannia med 4 krav til EU

10. november overrakte David Cameron et offisielt brev til Rådspresident Donald Tusk, hvor han ber om «en reformert Europeisk Union». Brevet inneholder blant annet fire krav, som skal bidra til endring i det nåværende britiske forholdet til unionen, foran den lovte folkeavstemningen om videre EU-medlemskap innen utgangen av 2017: Økonomisk styring Konkurranseevne Britisk suverenitet Bedre kontroll … More Storbritannia med 4 krav til EU

Island trekker søknad om EU-medlemskap

Torsdag 12. mars annonserte Islands utenriksminister Gunnar Bragi Sveinsson at Island trekker sin søknad om EU-medlemskap. I et brev som ble oversendt til det latviske EU-formannskapet fremhevet den islandske regjeringen at landets interesser best ivaretas utenfor Unionen. Avgjørelsen har høstet kritikk blant opposisjonen. I 2009 søkte Islands daværende sosialdemokratiske regjering om EU-medlemskap etter at landet … More Island trekker søknad om EU-medlemskap

Et mulig Grexit skaper steile fronter i eurosonen

Et mulig Grexit overskygger det meste i EU-samarbeidet for tiden. Hellas nye regjering ønsker å redusere gjelden og fjerne betingelser for låneprogrammet som har holdt landet flytende de siste par årene  – krav som få EU-land har særlig sympati med. Det er mange grunner til at EU likevel strekker seg langt for å beholde Hellas … More Et mulig Grexit skaper steile fronter i eurosonen