IEA setter sluttdato for nye olje- og gassfelt

Det internasjonale energibyrået (IEA) la nylig frem rapporten Net Zero by 2050: a Roadmap for the Global Energy Sector. I scenarioet der netto nullutslipp nås innen 2050, trengs det ingen ytterligere olje- og gassfelt etter de som har fått tillatelse i 2021. Første netto-null utslippsscenario fra IEAAntall land som har gitt løfter om å oppnå … More IEA setter sluttdato for nye olje- og gassfelt

Offisiell lansering av European Green Deal

“The European Green Deal” ble offisielt lansert i Europaparlamentet 11 desember. Avtalen slår fast at Europa skal bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050.  Lansering av European Green Deal Onsdag 11. desember presenterte den påtroppende Europakommisjonen en av sine seks hovedprioriteringer, the European Green Deal. Kommisjonen publiserte onsdag et veikart for the Green Deal, med … More Offisiell lansering av European Green Deal

Magma UNESCO Geopark mottar EU-midler gjennom H2020 prosjektet RURITAGE

Magma UNESCO Global Geopark har fått 10 millioner euro i støtte gjennom H2020 sammen med førti andre partnere i prosjektet RURITAGE, hvor målet er å øke regenerering i landlige områder.  RURITAGE Prosjektet ble startet i juni 2018 og ledes av Universitetet i Bologna sammen med partnere fra fjorten EU-land, samt Island, Tyrkia, Brasil, Columbia og Chile. … More Magma UNESCO Geopark mottar EU-midler gjennom H2020 prosjektet RURITAGE

EU Sustainable Energy Week 2020

Den 22.-26. juni  2020 arrangeres EU Sustainable Energy Week (EUSEW) i regi av Europakommisjonen i Brussel. Det blir også arrangert en tilhørende Policy Conference og Networking Village fra 23.-25. juni. EUSEW er en årlig begivenhet som har blitt arrangert siden 2006, hvor hovedmålet er å promotere gode løsninger innen energisparing, fornybar energi og forsyningssikkerhet. Tema … More EU Sustainable Energy Week 2020

Kommisjonens innspill til EUs framtid

I forbindelse med at EUs regjeringssjefer møtes i Sibiu, Romania, 9. mai for å diskutere EUs framtid, har Europakommisjonen kommet med sine innspill for perioden 2019-2024. Forslaget er lagt fram etter en lang konsultasjonsperiode hvor europeiske ledere har kommet med deres synspunkter for hvordan framtidens EU skal være. Denne konsultasjonsperioden vil være utgangspunktet for toppmøtet … More Kommisjonens innspill til EUs framtid

Globale trender til 2030: Store utfordringer og vanskelige valg for Europa

8. april publiserte European Union Institute for Security Studies (EUISS) og European Strategy and Policy Analysis System (EPSAS) rapporten “Globale trender til 2030: Utfordringer og valg for Europa” i Europaparlamentet. Rapporten peker på internasjonale maktforskyvninger, transformasjonen av den globale økonomien, trusler mot den europeiske sosiale modellen og misbruk av teknologi.  Rapporten peker først og fremst … More Globale trender til 2030: Store utfordringer og vanskelige valg for Europa