EU styrker kulturlivet i Kreativt Europas arbeidsprogram for 2021

Europakommisjonen lanserte nylig arbeidsprogrammet for det første året av Kreativt Europa 2021-2027. Programmet inneholder nye tiltak for å støtte de kulturelle- og kreative sektorene i Europa. Kultur og kreativitet i sentrum De kulturelle- og kreative sektorene har alltid vært viktige for livet i Europa. Sektorene har bidratt til sosialt samhold og mangfold i Europa, men … More EU styrker kulturlivet i Kreativt Europas arbeidsprogram for 2021

IEA setter sluttdato for nye olje- og gassfelt

Det internasjonale energibyrået (IEA) la nylig frem rapporten Net Zero by 2050: a Roadmap for the Global Energy Sector. I scenarioet der netto nullutslipp nås innen 2050, trengs det ingen ytterligere olje- og gassfelt etter de som har fått tillatelse i 2021. Første netto-null utslippsscenario fra IEAAntall land som har gitt løfter om å oppnå … More IEA setter sluttdato for nye olje- og gassfelt

Hva er EUs digitale mål mot 2030? EUs digitale kompass setter kursen

Kommisjonen har nylig lagt frem EUs digitale kompass, med klare visjoner, mål og veikart for EUs digitale utvikling frem mot 2030. Covid-19 har akselerert utviklingen, men det er mye som gjenstår på EUs digitale agenda. Digitale teknologier spiller en viktig faktor i overgangen til en bærekraftig økonomi og samfunn. 9. mars 2021 la Kommisjonen frem … More Hva er EUs digitale mål mot 2030? EUs digitale kompass setter kursen

Kommisjonen setter kursen for en åpen og bærekraftig handelspolitikk

18. februar lanserte Europakommisjonen sin nye handelsstrategi. Strategien vil bruke handel som et redskap for å styrke digitaliseringen og det grønne skiftet. Nødvendig med ny handelsstrategi Kommisjonen mener at de utfordringene EU nå står overfor, krever en ny strategi for EUs handelspolitikk. Derfor er det nødvendig med en åpen, regelbasert handel for å bidra til … More Kommisjonen setter kursen for en åpen og bærekraftig handelspolitikk

Interessert i siste nytt om 100 klimanøytrale byer? – informasjonswebinar med Kommisjonen

Det er mange uklarheter rundt hvordan Horisont Europa samfunnsoppdraget på klimanøytrale og smarte byer vil ende opp, og om det i det hele tatt vil bli valgt ut 100 byer som skal bli klimanøytrale innen 2030. Den 15. mars 2021 arrangerer Eurocities et informasjonswebinar med siste status, gjennomføringsplaner og veien videre for de 100 klimanøytrale … More Interessert i siste nytt om 100 klimanøytrale byer? – informasjonswebinar med Kommisjonen