Hva er EUs digitale mål mot 2030? EUs digitale kompass setter kursen

Kommisjonen har nylig lagt frem EUs digitale kompass, med klare visjoner, mål og veikart for EUs digitale utvikling frem mot 2030. Covid-19 har akselerert utviklingen, men det er mye som gjenstår på EUs digitale agenda. Digitale teknologier spiller en viktig faktor i overgangen til en bærekraftig økonomi og samfunn. 9. mars 2021 la Kommisjonen frem … More Hva er EUs digitale mål mot 2030? EUs digitale kompass setter kursen

Kommisjonen setter kursen for en åpen og bærekraftig handelspolitikk

18. februar lanserte Europakommisjonen sin nye handelsstrategi. Strategien vil bruke handel som et redskap for å styrke digitaliseringen og det grønne skiftet. Nødvendig med ny handelsstrategi Kommisjonen mener at de utfordringene EU nå står overfor, krever en ny strategi for EUs handelspolitikk. Derfor er det nødvendig med en åpen, regelbasert handel for å bidra til … More Kommisjonen setter kursen for en åpen og bærekraftig handelspolitikk

Interessert i siste nytt om 100 klimanøytrale byer? – informasjonswebinar med Kommisjonen

Det er mange uklarheter rundt hvordan Horisont Europa samfunnsoppdraget på klimanøytrale og smarte byer vil ende opp, og om det i det hele tatt vil bli valgt ut 100 byer som skal bli klimanøytrale innen 2030. Den 15. mars 2021 arrangerer Eurocities et informasjonswebinar med siste status, gjennomføringsplaner og veien videre for de 100 klimanøytrale … More Interessert i siste nytt om 100 klimanøytrale byer? – informasjonswebinar med Kommisjonen

Vaksinepass? EU-debatten om de uavklarte spørsmålene

I det siste har det i Norge og i EU vært flere diskusjoner om vaksinepass som “grønt kort” til å igjen ferdes fritt. Europakommisjonen foreslår digitale vaksinepass for reising, der målet er å sette en felles retning mot Europas åpning av grensene. Det er mange uavklarte spørsmål, blant annet knyttet til ikke-diskriminering, digitale løsninger, etikk, … More Vaksinepass? EU-debatten om de uavklarte spørsmålene

Kommisjonen lanserer en ny strategi for tilpasning til klimaendringer

Europakommisjonen vedtok 24. februar 2021 EUs nye strategi for tilpasning til klimaendringer. Ny strategi for klimatilpasning er et av flere initiativer innen rammen av EUs European Green Deal. Strategien starter arbeidet med å forberede de uunngåelige virkningene av klimaendringene, fra dødelige hetebølger og tørke, til avskoging og stigende havnivå. EUs klimatilpasningen skal forbedres gjennom økt kunnskap, … More Kommisjonen lanserer en ny strategi for tilpasning til klimaendringer

Kommisjonens handlingsplan mot kreft: Europe’s Beating Cancer Plan

Europakommisjonen publiserte 3. februar 2020, på verdens kreftdag, EU plan for å bekjempe kreft. Kreft er en av hovedprioritetene på helseområdet til von der Leyen-Kommisjonen, og en sentral polar i en sterk europeisk helseunion. Den nye planen har fire handlingsområder, med en tilnærming til forebygging, behandling og pleie. Den nye europeiske handlingsplanen for å bekjempe … More Kommisjonens handlingsplan mot kreft: Europe’s Beating Cancer Plan