Med ny strategi skal EU sikre medisiner til alle

I kjølvannet av Covid-19 pandemien lanserte Europakommisjonen, 25. november 2020, en farmasøytisk strategi for å fremtidssikre den europeiske helsesektoren. Strategien er utformet for å forbedre og øke pasientenes tilgang til trygge og rimelige medisiner, samtidig som den støtter innovasjon i EUs farmasøytiske industri på en bærekraftig måte. Farmasøytisk EU strategiI følge Europakommisjonen markerer denne nye … More Med ny strategi skal EU sikre medisiner til alle

Kommisjonens arbeidsprogram for 2021

Nylig lanserte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2021. Arbeidsprogrammet tar sikte på å gjøre Europa sunnere, mer rettferdig og velstående, samtidig som den langsiktige overgangen til en grønnere økonomi skal akselereres. Årlig arbeidsprogramHvert år vedtar Europakommisjonen et arbeidsprogram som inneholder en liste over alle tiltak de ønsker å gjennomføre de neste 12 månedene. Arbeidsprogrammet for 2021 … More Kommisjonens arbeidsprogram for 2021

EU lanserer hydrogenuke

Det er ingen tvil om at hydrogen står høyt på agendaen i Europa. Nå laserer Europakommisjonen, sammen med det private-offentlige partnerskapet FCH JU, lanserer EUs første hydrogen uke, 23.-27. november. Temaet er “Kick-start EUs hydrogenindustri for å oppnå klimamålene”. Hydrogen er en av de sentrale energiformene for å nå målet om et klimanøytralt Europa innen … More EU lanserer hydrogenuke

EUs Offshore Fornybar Energi-strategi tar form

EUs kommende offshore fornybar energi-strategi (ORE) vil redegjøre for hvordan EU best kan utnytte potensialet i fornybar offshore energi. Den vil videre foreslå tiltak for hvordan oppskalere generering, distribusjon og bruk for å nå klimanøytralitet innen 2050. European Green Deal: Offshore fornybar energi-strategi Europakommisjonen forbereder nå en ORE-strategi under European Green Deal, for bedre å … More EUs Offshore Fornybar Energi-strategi tar form

EU legger tilrette for energieffektive byggninger

Europakommisjonen vedtok og publiserte 14. oktober EUs nye bygningsrenoveringsstrategi, “Renovation Wave”. Målet er å doble bygningsrenoveringen i Europa de neste 10 årene, og sørge for høyere energi- og ressurseffektivitet. Produktiv dag for EuropakommisjonenKommisjonen har denne uken vedtatt en rekke energipolitiske forslag og rapporter, som vil være grunnleggende for gjennomføringen av European Green Deal. Kommisjonen vedtok … More EU legger tilrette for energieffektive byggninger

EUs kjemikalie strategi for bærekraft

Europakommisjonen publiserte 14. oktober 2020 EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, for å fremme et giftfritt miljø. Målet er et nullutslipps EU, og er en del av European Green Deal. Flere nye strategierSkal EU makte å oppnå et karbonnøytralt Europa innen 2050, vil det forutsette mange omfattende strukturelle endringer for samfunnet, både av produksjonsmønstre og forbrukervaner. EUs … More EUs kjemikalie strategi for bærekraft