Gratulerer til Nordic Edge med Arena Pro status

Det er en gledelig nyhet at Nordic Edge har blitt tildelt Arena Pro status i det nasjonale programmet for næringslivs- og innovasjonsklynger. Det bidrar til å styrke innovasjon, næringsutvikling og internasjonalisering i Norge innen smartby-markedet. Nordic EdgeNordic Edge startet opp i 2015 og har sitt hovedsete i Stavanger. Klyngen har rundt 100 medlemmer og samarbeidspartnere … More Gratulerer til Nordic Edge med Arena Pro status

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

DOGA, Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele Norge har utarbeidet et nasjonalt smart-by veikart, med horisont mot 2030. Veikartet skal fungere som en veiviser, brobygger, verdiskaper og plattform for norske smartby-aktører, samt gjøre det enklere for kommuner å forbedre offentlige tjenester og skape mer attraktive og klimavennlige byer og steder. … More Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Lyse, Nordic Edge og Gjesdal kommune om innovativ finansiering i Norden

Stavangerregionens Europakontor, i samarbeid med Eurocities og øvrige PROSPECT partnere, webinar om innovativ finansiering er vel overstått. Lyse, Nordic Edge og Gjesdal kommune delte sine finansieringserfaringer med et europeisk publikum. Hvordan finansierer offentlig sektor, bedrifter og utviklingsaktører i Norden grønne smartbyprosjekter? Hva er spesielt med måten prosjekter blir finansiert på i Norden? Det fikk vi … More Lyse, Nordic Edge og Gjesdal kommune om innovativ finansiering i Norden

SrE inviterer til webinar om innovativ finansiering i Norden

Stavangerregionens Europakontor inviterer til webinar om innovativ finansiering i Norden 27. oktober kl. 12.-14. Målet med arrangementet er å få bedre innsikt i hvordan innovativ finansiering kan foregå i Norden. Innovativ finansiering i NordenStavangerregionens Europakontor, i samarbeid med EUROCITIES, og de øvrige prosjektpartnerne i EU-prosjektet PROSPECT, arrangerer 27. oktober 2020 et webinar om innovativ finansiering. … More SrE inviterer til webinar om innovativ finansiering i Norden

EU lanserer H2020 European Green Deal-utlysning

Europakommisjonen har lansert en ekstrautlysning under nåværende Horisont 2020 som retter seg spesifikt mot European Green Deal, EUs grønne vekststrategi. Utlysningen skal mobilisere europeisk forskning og innovasjon til å bidra med løsninger som kan føre til måloppnåelse av strategien. Horizon 2020 – European Green Deal CallEuropakommisjonen har lansert en ekstrautlysning i nåværende rammeprogram for forskning … More EU lanserer H2020 European Green Deal-utlysning

Stavanger kommune, UiS, Boost AI og Nordic Edge søker H2020-midler

Stavanger kommune, sammen med Universitetet i Stavanger, Nordic Edge og Boost AI leverte i forrige uke inn en H2020 søknad sammen med partnere fra blant annet Finland, Slovenia og Portugal. Målet med prosjektet som har fått navnet GovAI, er å utvikle, pilotere og replikere en  åpen, standardisert, og menneskesentrisk tilnærming til disruptiv teknologi i offentlig … More Stavanger kommune, UiS, Boost AI og Nordic Edge søker H2020-midler