Innovasjon og digitalisering diskutert på EU-toppmøte

Storpolitikken dominerte møtet, samtidig som innovasjon og digitalisering var høyere på EUs politiske dagsorden enn noen gang før. Avlyttingsskandalen dominerte EUs toppmøte 24-25. oktober sammen med Lampedusa-tragedien, men en hel del andre tema ble også diskutert. EUs stats- og regjeringsledere diskuterte også den økonomiske situasjonen, fordypninge av en økonomiske og monetær union, ungdomsarbeidsledighet, SMB finansiering … More Innovasjon og digitalisering diskutert på EU-toppmøte

Møte mellom Europaministeren og Stavangerregionens Europakontor

Vidar Helgesen har takket ja til å møte Stavangerregionens Europakontor når han gjester Brussel 19.-20. november. Når den ferske EU-ministeren kommer til Brussel 19. november, er det første gang i nytt embed.  Helgesen skal delta i EØS-komiteen og har dessuten takket ja til et møte med SrE. SrE har bedt om et møte blant annet … More Møte mellom Europaministeren og Stavangerregionens Europakontor

Stavanger kommune deltar i EU-prosjekt om lyssetting

Innenfor det nylig lanserte ENIGMA-prosjektet, skal Stavanger arbeide med innovasjons i byens lys-settingen sammen med Eindhoven, Malmö og Espoo. Eindhoven leder prosjektet som skal legge til rette for innovasjon i lyssettingen gjennom etterspørsel av produkter som ikke enda eksisterer. Dette skal skje gjennom en transnasjonal før-kommersiell anskaffelsesprosedyre (pre-commercial procurement process – PCP). Byene skal definere … More Stavanger kommune deltar i EU-prosjekt om lyssetting

Vellykket seminar om EUs nye utdanningsprogram

16. oktober var SrE medarrangør av seminar om EUs nye program for livslang læring. Arrangementet fant sted på Universitetet i Stavanger. Seminaret presenterte EUs nye utdanningsprogram som har fått navnet ERASMUS+. Dette er etterfølgeren til EUs program for Livslang læring (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus m.v). Seminaret ble arrangert i samarbeid mellom SrE, Fylkesmannen i … More Vellykket seminar om EUs nye utdanningsprogram

Stavangerregionens bidrag til regjeringens arbeidsprogram for EØS-saker 2014

Stavangerregionen opptatt av kompetanse, energi, helse, IKT og maritimt. Som omtalt i tidligere artikkel, har UD har invitert de seks norske regionskontorene, samt partene i arbeidslivet til å delta i arbeidsgruppen for tidlig varsling av EØS-relevante saker (TV-gruppen). Hensikten er å føre en mer aktiv Europapolitikk og tanken er at gjensidig dialog med et bredere … More Stavangerregionens bidrag til regjeringens arbeidsprogram for EØS-saker 2014

Muligheter for prosjektsamarbeid innen helse/IKT

10. desember arrangeres prosjektverksted på helseområdet i regi av ERRIN (European Regions for Research and Innovation Network). Arrangementet finner sted i Brussel. ERRINs helse-arbeidsgruppe, sammen med IKT-arbeidsgruppen, står for arrangementet. Hensikten er å bringe sammen representanter fra medlemmenes regioner over hele Europa, for å begynne arbeidet med å utvikle prosjektideer og definere mulige samarbeidspartnere i … More Muligheter for prosjektsamarbeid innen helse/IKT