Næringslivet ser mot Horisont 2020

Regionens bedrifter med internasjonale ambisjoner ble den 12. november invitert til søknadsskrivekurs om SMB-instrumentet. Instrumentet er et program under EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, og representerer en mulighet for regionens små og mellomstore bedrifter til å sikre finansiering og markedstilgang til det europeiske markedet. Det var Innovasjon Norge og Entreprise Europe Network, i samarbeid … More Næringslivet ser mot Horisont 2020

Solid deltakelse fra Stavangerregionen i prosjektverksted i Brussel

Representanter fra Sandnes kommune, Gjesdal kommune og IRIS deltok og presenterte prosjektideer under ERRINs uke med tematiske prosjektverksted som gikk av stabelen i Brussel 24-28. november. Stavangerregionens Europakontor er medlem av ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) som særlig arbeider for økt involvering av regionale aktører i Horisont 2020-programmet. Formålet med ERRINs prosjektverksteder er … More Solid deltakelse fra Stavangerregionen i prosjektverksted i Brussel

Fransk yrkesfagskole søker partnere til elevmobilitetssamarbeid

Marie Curie-skolen i Auvergne er på leting etter partnere blant yrkesfagskoler i Europa, og ønsker å etablere et langsiktig elevmobilitetssamarbeid. Partnersøket retter seg mot yrkesfagene helse og omsorg, hygiene, kosmetikk og parfymeri, og er beregnet på elever i alderen 15-20 år. Gjennom prosjektet vil elevene både bli sendt på utvekslingsopphold ved andre mottakerskoler, og vil … More Fransk yrkesfagskole søker partnere til elevmobilitetssamarbeid

EUs ambassadør til Norge besøkte Stavanger

29-30. oktober var EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell, på sitt første offisielle besøk til Stavangerregionen. Ambassadøren besøkte blant annet Lyse Energi og Risavika Havn, deltok i 10-årsmarkeringen for UiS og fikk dessuten møte både Stavangerordfører og fylkesordfører. Campbell deltok videre i et miniseminar om energi der EUs klima- og energipakke ble diskutert og der … More EUs ambassadør til Norge besøkte Stavanger

Brannvesenet Sør-Rogaland og Sola kommune på studiebesøk i Antwerpen og Zeebrugge

13.-14. november var representanter fra Sola kommune, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS og Direktoratet for sivilt beredskap på studiebesøk i Antwerpen og Zeebrugge havn. Tema var hvordan ivareta samfunnssikkerhet i havneområder som kombinerer industrivirksomhet, og som ligger tett på bebodde områder. Bakgrunnen for besøket er prosjektet «Risavika 2014 – fra risiko-analyse til beredskap», et initiativ som skal … More Brannvesenet Sør-Rogaland og Sola kommune på studiebesøk i Antwerpen og Zeebrugge

Prioriteringene under Latvias EU-formannskap

1. januar overtar Latvia formannskapet i EU, etter Italia. På et frokostmøte i regi av European Policy Centre, presenterte Latvias EU-ambassadør Ilze Juhansone prioriteringene for formannskapet. Stavangerregionens Europakontor var til stede under møtet. Det latviske formannskapet vil arbeide for et «konkurransedyktig, digitalt og engasjert Europa», og ser frem til Junckers presentasjon av EUs nye investeringspakke i … More Prioriteringene under Latvias EU-formannskap