Europakommisjonen arrangerer konferanse om innovasjon for sunn og aktiv aldring

9.-10. mars arrangerer Europakommisjonen i samarbeid med Knowledge for Innovation (K4I) et innovasjonsmøte i Brussel, «European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing». Arrangementet inneholder en rekke tematiske debatter og prosjektverksted, som blant annet dreier seg rundt «The Silver Economy» og IKT-bruk for å møte utfordringer knyttet til eldrebølgen. Innledere under toppmøtet inkluderer blant … More Europakommisjonen arrangerer konferanse om innovasjon for sunn og aktiv aldring

Kick-off for Triangulum

5-6. februar var det oppstartmøte for Triangulum-prosjektet i Manchester.  Stavangerregionen deltok sammen med en delegasjon fra Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Universitet i Stavanger, Lyse Energi og Greater Stavanger. I tillegg deltok representanter fra de to andre fyrtårnsbyene, Eindhoven og Manchester, samt fra de såkalte følgebyene Praha, Leipzig og Sabadell. De to arbeidsdagene ble innledet med … More Kick-off for Triangulum

Junioreksperter fra DG Energy på studiebesøk i Stavangerregionen

15 junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energy (Kommisjonens energidepartement) og DG Move (transportdepartement) besøkte Stavangerregionen 4.-6. februar. Stavangerregionens Europakontor hadde satt opp et ambisiøst todagersprogram, med god hjelp av partnerne bak kontoret. Tematikken dreide seg blant annet rundt gassens rolle i Europas energimiks, karbonfangst- og lagring, vann- og vindkraft, energieffektivisering og smart-teknologi. Den første programdagen besøkte juniorekspertene Statoil og deretter … More Junioreksperter fra DG Energy på studiebesøk i Stavangerregionen

Svensk kommune søker partnere til prosjekt om eldreomsorg

Sölvesborg kommune i Sverige er har sendt ut et åpent partnersøk hvor man ønsker å lage et prosjekt som retter seg mot eldreomsorg. Som mange andre kommuner i Europa står Sölvesborg foran et voksende antall pensjonister i løpet av de kommende årene, samtidig som man også i økende grad opplever ressursmessige begrensninger. Dette er bakteppet … More Svensk kommune søker partnere til prosjekt om eldreomsorg

Kommissær Crețu presenterte EUs samhørighetspolitikk

13. februar deltok Stavangerregionens Europakontor i et møte mellom regionale aktører i Brussel og Europakommisjonens DG REGIO. I møtet presenterte kommissæren med ansvar for EUs regionalpolitikk, Corina Crețu, EUs samhørighetspolitikk for perioden 2014-2020. EUs strukturfond er blant områdene som hører under samhørighetspolitikkparaplyen, som med sine 351,8 milliarder euro utgjør omtrent en tredjedel av EUs syvårsbudsjett … More Kommissær Crețu presenterte EUs samhørighetspolitikk

Stavangerregionens Europakontor møtte Bent Høie

Stavangerregionens Europakontor møtte helseminister Høie til uformelt lunsjmøte sammen med KS, Actis og de andre regionskontorene da han besøkte Brussel 23. februar. Hovedhensikten med Brusselbesøket -Høies første som helseminister- var å møte EUs kommissær for helse, Vytenis Andriukaitis. Høie hadde også møter i ESA og med EU-parlamentarikere i tillegg til øvrige norske aktører. Det var … More Stavangerregionens Europakontor møtte Bent Høie