Styremøte, smartby og sjømatmesse i Brussel

Styret og arbeidsgruppen i Stavangerregionens Europakontor besøkte Brussel 24.-25. april i forbindelse med styremøte og studiebesøk til verdens største sjømatmesse Seafood Global Expo. Blå vekst var hovedtema for besøket, men også smartbytema inngikk i programmet. Første programdag startet med miniseminar om blå vekst med innledere fra Europakommisjonen, fra interesseorganisasjonen til Europas kystregioner CPMR, og fra … More Styremøte, smartby og sjømatmesse i Brussel

EØS-fond mot ungdomsledighet lansert

26. april ble EØS-midlenes nye fond for bekjempelse av arbeidsledighet blant ungdom, lansert i Brussel. Fondet ble presentert av statssekretær Elsbeth Tronstad på Norges Hus, sammen med EU-ambassadørene til Liechtenstein og Island. Til sammen 60,6 millioner euro er satt av over en periode på syv år, og fondet skal bidra til å redusere ledigheten blant unge … More EØS-fond mot ungdomsledighet lansert

European Week of Regions and Cities 2017

Stavangerregionens Europakontor planlegger også i år deltakelse under European Week of Regions and Cities 2017 (EUWRC), tidligere kjent som Open Days. Årets arrangement går av stabelen i Brussel 9.-12. oktober.  Seminar om digitalisering i tettsteder og distriktsromåder 11. oktober Europakontoret fortsetter samarbeidet innenfor det Nordsjøbaserte konsortiet som hvor vi har inngått i de seks siste årene. … More European Week of Regions and Cities 2017

Nå kan du melde deg på Nordsjøkonferansen 2017

28.-30. juni arrangeres Nordsjøkonferansen 2017 i den tyske middelalderbyen Göttingen, i regi av Nordsjøkommisjonen, Interreg Nordsjø-programmet og Niedersachsen-regionen. Hovedtema under årets konferanse er hvordan regioner, organisasjoner og innbyggere sammen kan skap bærekraftig vekst i Nordsjøområdet. Arrangementet legger til rette for nye ideer og prosjektforslag, og er møteplass for både politikere og prosjektutviklere. 28. juni er satt av … More Nå kan du melde deg på Nordsjøkonferansen 2017

Bedrifter fra Stavangerregionen får europeisk SMB-støtte

15. februar utløp fristen for å søke midler fra første fase av SMB-instrumentet, en finansieringsordning for små og mellomstore bedrifter som ligger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Da hadde til sammen 2111 europeiske små og mellomstore bedrifter levert søknad om støtte. Av de 184 bedriftene som fikk innvilget støtte var det fire norske, hvorav … More Bedrifter fra Stavangerregionen får europeisk SMB-støtte

Stavanger med i partnerskap under EUs Urbane Agenda

4. april ble Stavanger med i EUs Urbane Agenda under partnerskapet for bærekraftige arealbruk og naturbaserte løsninger. EUs Urbane Agenda (UAEU) ble opprettet under det nederlandske EU-formannskapet i 2016, og skal bidra til å løse en rekke utfordringer Europas byer står ovenfor. EUs Urbane Agenda er inndelt i 12 tematiske partnerskap, som for eksempel integrering av flyktninger … More Stavanger med i partnerskap under EUs Urbane Agenda