Videre utvikling av EIP-AHA-partnerskapet

Europakommisjonen ønsker å utarbeide en etterfølger til EIP-AHA-partnerskapet. WE4AHA-konsortiet sammen med en intern arbeidsgruppe er nå i gang med en bærekraftsplan for EIP-AHA etter 2020. Sustainability Plan for EIP on AHA after 2020Mandatet til det europeiske innovasjonspartnerskap (EIPs) går ut i desember 2020. Dette gjelder også det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring (EIP … More Videre utvikling av EIP-AHA-partnerskapet

Active and Assisted Living utlysningen for 2020 er lansert

Active and Assisted Living (AAL) programmets utlysning for 2020 er lansert. Årets tema er «Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions», og er en utfordringbasert utlysning som skal støtte innovative, internasjonale og multidisiplinære samarbeidsprosjekter.  Utlysningen Informasjon om 2020-utlysningen er publisert på AALs hjemmesider og det vil være mulig å levere inn søknader fra og … More Active and Assisted Living utlysningen for 2020 er lansert

Felles årskonferanse for EIP AHA og AAL i Aarhus

For første gang arrangeres felles årskonferanse i henholdsvis det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) og Active Assisted Living programmet (AAL). Konferansen finner sted i Aarhus fra 23.-25. september. AAL-programmet og EIP AHAs felles oppdrag med å støtte aldring og omsorg i digital transformasjon gjør det naturlig å samarbeide om organisasjonenes årlige … More Felles årskonferanse for EIP AHA og AAL i Aarhus

Helse og IKT – partnersøk innen AAL-programmet

8.- 9. mars arrangerte Europakommisjonen informasjonsdag om helse- og IKT-programmet Active and Assisted Living (AAL) i Brussel, i samarbeid med The AAL Association. AAL-programmet er finansiert av Europakommisjonen gjennom Horisont 2020 og av 19 land, deriblant Norge, med et totalbudsjett på 700 millioner euro i perioden 2014-2020. Programmets formål er å bedre livskvaliteten til Europas eldre samtidig som man … More Helse og IKT – partnersøk innen AAL-programmet

Informasjonsdag om helse/IKT-program i Brussel

8.-9. mars arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om helseutlysninger under Active and Assisted Living (AAL)-programmet i Brussel, sammen med The AAL Association. AAL-programmet er finansiert av Europakommisjonen gjennom Horisont 2020 og av 19 land, deriblant Norge, med et totalbudsjett på 700 millioner euro i perioden 2014-2020. Programmets formål er å bedre livskvaliteten til Europas eldre samtidig som man … More Informasjonsdag om helse/IKT-program i Brussel

Ny utlysning i AAL-programmet

Tema for neste års utlysning er bærekraftige IKT-baserte løsninger for å møte behovene til en aldrende befolkning. AAL er et europeisk teknologi- og innovasjonsprogram som har som mål å støtte nyskapende IKT-baserte løsninger som hjelper eldre til å leve et aktivt og selvstendig liv, og dermed bidrar til å bedre eldres livskvalitet. Fra 2014 planlegges … More Ny utlysning i AAL-programmet