Resultater fra årets utlysninger innen Erasmus+ Aktiv Ungdom

Oversikten over hvilke Erasmus+ prosjekter knyttet til ungdom og ungdomsarbeidere som har fått støtte er nå publisert. Av totalt 66 innsendte søknader ble 26 innvilget med en samlet pott på 12,3 millioner kroner. Tolv fylker deltok og Akershus, Troms og Hordaland henter mest midler. I Norge er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning … More Resultater fra årets utlysninger innen Erasmus+ Aktiv Ungdom

Økt budsjett for Erasmus+ i 2020

Erasmus+ utlysningene for 2020 er publisert. Årets budsjett er på 3 mrd. kr, 12% mer enn i 2019. Dette er de siste Erasmus+ utlysningene i nåværende programperiode. Erasmus+ er verdens største utvekslingsprogram, der målet er å bidra til økt mobilitet i EU og EØS. Programmet tilbyr muligheter for utenlandsopphold og mobilitet for barnehager, grunnskoler, videregående … More Økt budsjett for Erasmus+ i 2020

Presenterte europeiske muligheter for ungdom i Nordsjøkommisjonen

21. og 22. april samlet CPMRs (Conference on Peripheral Maritime Regions) Nordsjøkommisjonen rundt 40 ungdommer fra fem land i Sandnes for å diskutere hvordan ungdommer kan delta i det politiske samarbeidet mellom fylkeskommunene i Nordsjøkommisjonen. Maja Busch Sevaldsen, EU-rådgiver ved Stavangerregionens Europakontor, var blant innlederne. Fylkesvaraordfører Solveig Ege Tengesdal åpnet konferansen som ble ledet av Markus … More Presenterte europeiske muligheter for ungdom i Nordsjøkommisjonen

Konferanse om internasjonalt kultursamarbeid

31.-januar-1. februar arrangerer Norsk Kulturforum konferanse om internasjonal kulturkraft i Bergen. Arrangementet finner sted på Radisson Blue Bryggen og skal bidra med med nettverk, kompetansedeling og kunnskapsformidling om muligheten i internasjonalt kultursamarbeid. Arrangementet retter seg særlig mot kommuner. På konferansen vil det blant annet informeres om kulturmidler innen en rekke EU-programmer, som Interreg, Kreativt Europa, Erasmus+ … More Konferanse om internasjonalt kultursamarbeid

Britisk stiftelse søker partnere til utvekslingsprosjekt for ungdom

Vi har mottatt et partnersøk fra den britiske stiftelsen Salaam Peace Community Engagement Programme. Stiftelsen er på jakt etter europeiske partnere til et utvekslingsprosjekt for ungdom. Prosjektleder: Stiftelsen Salaam Peace Community Engagement Programme (London, Storbritannia) Program:  Erasmus+ Youth Exchanges / Aktiv Ungdom Potensielle partnere: skoler, idrettslag, aktører som arbeider med idrett for barn og unge … More Britisk stiftelse søker partnere til utvekslingsprosjekt for ungdom