Regjeringen ønsker bred deltakelse i EU-programmer

Regjeringen har gitt foreløpige signaler om i hvilke EU-program de ønsker norsk deltakelse. Endelig beslutning vil bli tatt på stortinget til høsten 2020 eller vinter 2021.  Her er listen over EU-programmene som Norge indikerer deltakelse i: Horisont Europa Erasmus+ Kreativt Europa Programmet for det indre marked Det europeiske sosial fond pluss Rettighets- og verdiprogrammet Digital … More Regjeringen ønsker bred deltakelse i EU-programmer

Kommunesektorens internasjonale dag 2019

5. mars inviterer KS til kommunesektorens internasjonale dag i Oslo. Årets konferanse vil sette arbeidet i kommune og fylkeskommune inn i en større sammenheng og målet er å inspirere til å ta i bruk bærekraftmålene og europeisk samarbeidsprogrammer som verktøy for å koble lokal og regional utvikling. Blant innleggsholderne finnes blant annet kommunal- og regionalråd … More Kommunesektorens internasjonale dag 2019

Horisont 2020 – suksess for norske bedrifter

En ny rapport fra Forskningsrådet viser at norsk næringsliv er gode til å hente midler ut av EUs forsknings- og innovasjonprogram Horisont 2020. Norske bedrifter har i år klart å konkurrere til seg 2,1 milliarder kroner i den knalltøffe konkurransen om prosjektmidler. Flere store tildelinger, spesielt til energiprosjekter og flere tildelinger til små og mellomstore … More Horisont 2020 – suksess for norske bedrifter

Møte internasjonalt fylkesnettverk

Internasjonalt fylkesnettverk er et fora for erfaringsutveksling og samarbeid for internasjonale rådgivere i  de norske fylkene. Som et ledd i forberedelsene til den nye finansieringsperioden for EU-programmene, som vil vare fra 2021 til 2027, samarbeider Stavangerregionens Europakontor med norske myndigheter for å sikre fortsatt norsk deltakelse i relevante EU-programmer i den nye perioden. Neste møte … More Møte internasjonalt fylkesnettverk

Ny RFF-søknad – kommunal innovasjon, deltakelse i EU-program

Sammen med prosjektleder IRIS og en rekke regionale aktører fra Rogaland og Hordaland har Gjesdal kommune levert inn søknad til Regionale Forskningsfond (RFF). Prosjektsøknaden handler om kommuner, fylkeskommuner, og interkommunale enheters innovasjonsarbeid, og hvordan EU-prosjekt kan integreres bedre i deres overordnede struktur.Stavangerregionens Europakontor har en rådgivende rolle i prosjektet.  Som omtalt i tidligere artikkel, leverte prosjektkonsortiet inn en liknende … More Ny RFF-søknad – kommunal innovasjon, deltakelse i EU-program

RFF-søknad – kommunal innovasjon og EU-program

Under ledelse av IRIS har Gjesdal kommune, sammen med blant annet kommunene Klepp, Stavanger, Time, Sandnes og Kvam, Rogaland fylkeskommune, Hordaland Fylkeskommune og USHT, nylig levert søknad til det regionale forskningsfondet (RFF). Prosjektsøknaden handler om kommuner, fylkeskommuner, og interkommunale enheters innovasjonsarbeid, og hvordan EU-programmer kan integreres bedre i deres overordnede struktur. Stavangerregionens Europakontor har en rådgivende rolle i prosjektet. Kort … More RFF-søknad – kommunal innovasjon og EU-program