Norge henter hjem rekordmye EU-midler

Ifølge en rapport fra Kunnskapsdepartementet henter Norge hjem rekordmye fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. I år har norske aktører konkurrert til seg hele 8,3 milliarder kroner og den samlede verdien av EU-prosjektene er på 56 milliarder kroner siden oppstarten av programmet i 2014, melder kunnskapsdepartementet. Returandelen for pengene Norge bidrar med i … More Norge henter hjem rekordmye EU-midler

Workshop for kommuner og forskningssektoren: Samarbeidsmuligheter i Horisont 2020 om digitalisering

Forskningsrådet, SINTEF Digital, Osloregionens Europakontor og FINN-EU inviterer kommuner og forskningssektoren til å diskutere samarbeidsmuligheter innen digitalisering i Horisont 2020. Workshopen finner sted i Oslo, 4. juni. I løpet av arrangementet skal man bli kjent med SINTEF Digital og andre forskningsinstitutter som er blant Norges fremste på digitalisering. Her vil man få presentert gode eksempler … More Workshop for kommuner og forskningssektoren: Samarbeidsmuligheter i Horisont 2020 om digitalisering

Videregående kurs om Horisont 2020: Project Management and Finance

24-25. april arrangerer Rogaland fylkeskommune og Forskningsrådet kurset “Horisont 2020 Project Management and Finance”, som vil holdes på Ullandhaug i Måltidets Hus. Dette er et videregående kurs for personer som er med i et EU-prosjekt eller som tenker å bli Lead-partner eller partner i et prosjekt. Målet er å gi kunnskap til aktører i regionen … More Videregående kurs om Horisont 2020: Project Management and Finance

Horisont 2020: Storbritannia kan få status som tredjeland

Forskningsrådet anbefaler norske søkere å tenke seg godt om før de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter. Når Storbritannia trekker seg ut av EU 29. mars 2019, fastslår artikkel 50 i Lisboatraktaten at landet vil bli et “tredjeland” i Horisont 2020 prosjekter. Ettersom det britiske parlamentet har avvist utmeldingsavtalen med EU, … More Horisont 2020: Storbritannia kan få status som tredjeland

EØS midlene: Utlysninger i det baltiske forskningsprogrammet

Det estiske kunnskapsdepartementet og det estiske forskningsrådet har i samarbeid med det norske Forskningsrådet åpnet for søknader i det baltiske forskningsprogrammet. Målet med midlene er å bidra til forskningssamarbeid og bedre bilaterale forhold mellom de baltiske land og EØS-landene. Det utlyses søknader innenfor følgende områder: Helse og helseteknologi Migrasjon og sosial inkludering Cybersikkerhet Klimavennlige løsninger … More EØS midlene: Utlysninger i det baltiske forskningsprogrammet

Horisont 2020 – suksess for norske bedrifter

En ny rapport fra Forskningsrådet viser at norsk næringsliv er gode til å hente midler ut av EUs forsknings- og innovasjonprogram Horisont 2020. Norske bedrifter har i år klart å konkurrere til seg 2,1 milliarder kroner i den knalltøffe konkurransen om prosjektmidler. Flere store tildelinger, spesielt til energiprosjekter og flere tildelinger til små og mellomstore … More Horisont 2020 – suksess for norske bedrifter