Årsmøte i EUROCITIES 28. til 30. november

EUROCITIES arrangerer konferanse og årsmøte fra 28. til 30. november i Edinburgh, Skottland. Temaet for årets arrangement er innbyggerinolvering og kultur. Det vil blant annet bli diskutert hvordan kulturprosjekter kan få innbyggere i en større grad involvert i utforming av byer og smartby løsninger. Mer informasjon om årsmøte kan leses her. EUROCITIES er et nettverk … More Årsmøte i EUROCITIES 28. til 30. november

EØS-fond for regionalt samarbeid lansert

24. januar ble et fond for regionalt samarbeid lansert av EØS-midlene. Private og offentlige aktører i Norge kan søke prosjektfinansiering sammen med andre europeiske partnere. EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området. Støtten går til 17 land hovedsaklig fra sentral- og øst-Europa, i tillegg til Hellas og Portugal og skal styrke … More EØS-fond for regionalt samarbeid lansert

European Culture Forum

European Culture Forum går av stabelen i Milano, Italia den 7. og 8. desember. Dette er et flaggskip arrangement som organiseres av Europakommisjonen hvert halvår for å promotere europeisk kultursamarbeid og for å bringe sammen nøkkelaktører fra kultursektoren for å diskutere EUs kulturpolitikk og initiativ. i 2017 markeres også den offisielle lanseringen av ”the European … More European Culture Forum

Dutch Design Week 2017 – fremtidens design

    21.-29.oktober arrangeres Dutch Design Week i den nederlandske byen Eindhoven. Uken er den største begivenheten for design i Nord-Europa, med over 2500 designere og nesten 300 000 besøkende. Utstillinger, foredrag, nettverksmøter og debatter holdes over 100 steder i hele byen. Designuken vil fokusere på fremtidens design, og da særlig på digitale designløsninger. Programmet for … More Dutch Design Week 2017 – fremtidens design

Stor interesse for EUs kulturprogram

11. november arrangerte Stavangerregionens Europakontor seminar om EUs kulturprogram Kreativt Europa, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, EUs delegasjon til Norge  samt Kulturrådet. Seminaret fant sted på Sølvberget i Stavanger sentrum, og hadde okring 40 deltakere. Seminaret ble åpnet av fylkesordfører i Rogaland, Solveig Tege Engesdal, og Ambassaderåd ved EUs delegasjon til Norge, Andrew Byrne, orienterte om … More Stor interesse for EUs kulturprogram

Konferanse om internasjonalt kultursamarbeid

31.-januar-1. februar arrangerer Norsk Kulturforum konferanse om internasjonal kulturkraft i Bergen. Arrangementet finner sted på Radisson Blue Bryggen og skal bidra med med nettverk, kompetansedeling og kunnskapsformidling om muligheten i internasjonalt kultursamarbeid. Arrangementet retter seg særlig mot kommuner. På konferansen vil det blant annet informeres om kulturmidler innen en rekke EU-programmer, som Interreg, Kreativt Europa, Erasmus+ … More Konferanse om internasjonalt kultursamarbeid