Streaming av infodag om energi i H2020

I forbindelse med utrullingen av EUs nye forsking- og Innovasjonsprogram Horisont 2020, arrangerer EU-kommisjonen en informasjonsdag om energisatsingen i det kommende programmet. På infodagen vil utlysningene for 2014-2015 presenteres, samt arbeidsprogrammet, prioriteringer og nyheter i programmet. Utlysingene er innenfor Smart Cities, lavkarbonenergi og energieffektivisering i bygninger. Last ned programmet her. Konferansen er nå fulltegnet, men … More Streaming av infodag om energi i H2020

Erasmus+ og Creative Europe vedtatt

Europaparlamentet godkjente nylig de nye EU-programmene Erasmus+ og Creative Europe. Erasmus+ er det nye EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og sport, mens Creative Europe fokuserer på kultur og kreative næringer. Programmene vil ha oppstart i januar, og første utlysninger blir publisert allerede i desember. Erasmus+ – EUs nye utdanningsprogram Erasmus+ erstatter EUs livslang læring programmer … More Erasmus+ og Creative Europe vedtatt

EU-parlamentet godkjenner TEN-T

Europaparlamentet godkjente nylig kommisjonens forslag til retningslinjer for utbygging av det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T). Formålet med TEN-T er å utvikle et bærekraftig multimodalt transportnettverk som integrerer sjø, land og lufttransport over hele EU. De nye retningslinjene innebærer en inndeling av TEN-T-nettverket i et omfattende nett («comprehensive network») der all TEN-T-infrastruktur er med, og et kjernenettverk … More EU-parlamentet godkjenner TEN-T

Klar for ny programperiode

27. og 28. november arrangerte de seks norske regionskontorene (REGIONOR) i samarbeid med Forskningsrådet et todagers informasjonsseminar om EUs nye programmer. Ca 90 utsendinger fra hele landet deltok på arrangementet som hadde som mål å gi deltakerne informasjon, inspirasjon og ikke minst skape engasjement omkring programsamarbeidet i EU/EØS. De fleste av EUs løpende programmer avsluttes … More Klar for ny programperiode

Rekordstor deltakelse på EIP AHA konferanse

Over 500 aktører deltok i konferansen for EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA), som fant sted i Brussel 25. november. Dette er andre gang EU-kommisjonen arranger denne konferansen, som i år handlet om erfaringer fra arbeidet i partnerskapets arbeidsgrupper og resultatene som har blitt oppnådd så langt. Engasjementet var stort både blant … More Rekordstor deltakelse på EIP AHA konferanse

LNG – fremtidens drivstoff

6. november arrangerte den norske EU-delegasjonen i Brussel, Norges ambassade til Belgia og Det Norske Veritas en konferanse om mulighetene for å benytte flytende naturgass (LNG) i europeisk skipstransport. David Ottesen fra Risavika havn var blant deltakerne. Et sentralt spørsmål under konferansen var hvordan Europa kan opprettholde en konkurransedyktig skipsfart og på samme tid redusere … More LNG – fremtidens drivstoff