Horisont 2020 – store muligheter for kommunene!

Vil du lære mer om Horisont 2020 og mulighetene programmet tilbyr offentlig sektor? Stavangerregionens Europakontor inviterer til seminar 19. mars i Stavangerregionen. Sett av datoen! Seminaret vil bli arrangert av SrE i samarbeid med Forskningsrådet og EU-fagenheten ved UiS, Polytech, Iris og Misjonshøgskolen. Arrangementet finner sted i Stavangerregionen den 19. mars klokken 09.30-15.00. Arrangementet er … More Horisont 2020 – store muligheter for kommunene!

Møte om tidlig varsling av viktige EU initiativ

UDs gruppe for tidlig varsling møttes i Brussel nylig. SrE deltok sammen med de andre regionskontorene og arbeidslivets parter. Årets første møte i den såkalte Tidlig varsling-gruppen (TV-gruppen) fant sted 26. januar på Norway House i Brussel. På møtet ble det orientert om status i arbeidet med regjeringenes arbeidsprogram for EU/EØS saker 2014, og TV-gruppen ble … More Møte om tidlig varsling av viktige EU initiativ

Havnekonferanse i Gøteborg

Det europeiske havnenettverket ESPO arrangerer konferanse i Gøteborg 15-16. mai om havners konkurransevilkår. ESPO (European Sea Ports Organisation) arrangerer sin årskonferanse 15-16. mai i Gøteborg under overskriften «Level playing field» – like konkurransevilkår. I løpet av konferansen skal man se nærmere på hvordan havner konkurrerer på forskjellige nivå og hvilke faktorer som kan undergrave rettferdig … More Havnekonferanse i Gøteborg

Kommisjonen og Europaparlamentet uenige om Jernbanepakke IV

EU-parlamentet behandlet nyligkommisjonens forslag til ny jernbanepakke. EU-parlamentarikernes posisjon fremstår som betydelig mindre ambisiøst enn EU-kommisjonens opprinnelige forslag. EU-parlamentet foreslo store endringer i Kommisjonens forslag da det stemte over den fjerde jernbanepakken nylig. Mens kommisjonen har lagt opp til ambisiøse planer for økt liberalisering av markedet og for realisering av et felles europeisk jernbaneområde, stemte … More Kommisjonen og Europaparlamentet uenige om Jernbanepakke IV

EU ønsker å kvalitetssikre europeisk reiseliv

Kommisjonen har foreslått et sett nye prinsipper som skal bidra til å kvalitetssikre, effektivisere og utvikle den europeiske reiselivsnæringen Forslaget er et ledd i EUs reiselivspolitikk og satsning for å utvikle en mer sammensatt, bærekraftig og konkurransedyktig turisme i Europa. Et av de 21 målene i EUs rammeverk for turisme «Europe, the world’s No 1 … More EU ønsker å kvalitetssikre europeisk reiseliv

Møte mellom statssekretærer og de norske regionskontorene

Møte med de seks norske regionskontorene og NHO var blant programpostene til statssekretærene som nylig besøkte Brussel. 20. og 21. februar var en gruppe statssekretærer og politiske rådgivere fra ni departement og Statsministerens kontor på et todagers studieopphold i Brussel. Om lag 20 statssekretærer og politiske rådgivere deltok på denne første av to samlinger. Det … More Møte mellom statssekretærer og de norske regionskontorene