Nytt Interreg Europa-program lansert

Det nye Interreg Europa-programmet ble offisielt lansert i Bologna 2.-3. desember. Over 1000 personer deltok i konferansen, og like mange fulgte konferansen gjennom streaming. Programmet Det nye Interreg Europa-programmet gjelder for perioden 2014-2020, og er arvtakeren til Interreg IVC programmet. Programmet har som hovedmål å utvirke endringer i regional politikk på sentrale områder som forskning … More Nytt Interreg Europa-program lansert

En ny start for Europa?

Nylige presenterte Kommisjonen en 315 milliarder stor investeringspakke som skal få liv i EUs skadeskutte økonomi. Med dette leverer Juncker på et av sine mest sentrale valgløfter, men vil pakken virkelig levere en ny start for Europa? Bakgrunn                                   … More En ny start for Europa?

Informasjonsdag om Smart Cities-utlysninger 2015

12. februar arrangerer Europakommisjonen en informasjonsdag om Smart Cities and Communities-utlysningene under Horisont 2020-programmet i 2015. Arrangementet finner sted i Brussel. Informasjonsdagen retter seg mot to utlysninger: SCC-o1-2015 om smarte løsninger for integrert energi, transport og IKT gjennom fyrtårnprosjekt av samme type som Triangulum-prosjektet hvor Stavanger deltar, og SC-03-2015 om utvikling av systemstandarder for smarte byer og … More Informasjonsdag om Smart Cities-utlysninger 2015

Lyse nominert til internasjonal energipris

Lyse er nominert til prisen for årets selskap under «Smart Energy UK & Europe Summit 2015» -konferansen, som hvert år finner sted i London. Det er selskapets arbeid med automatiske strømmålere og med gateways, som fra og med neste år vil bli installert hos rundt 140 000 kunder i Sør-Rogaland, som er bakgrunnen for nominasjonen. Utrullingen … More Lyse nominert til internasjonal energipris

Ostetollsaken fremdeles på EUs agenda

16. desember møttes EUs råd for allmenne saker i Brussel, hvor blant annet fellesmarkedet og Unionens forhold til EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein, i tillegg til Sveits, San Marino og Andorra, sto på agendaen. Rådet betegnet forholdet til Norge som utmerket, samtidig som ostetollsaken ikke er glemt. Den norske regjeringen får skryt for den europapolitiske … More Ostetollsaken fremdeles på EUs agenda

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

16. desember presenterte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2015. Arbeidsprogrammet er basert på de 10 prioriteringene som Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker presenterte i juli. Her vektla han  at EUs borgere ønsker mindre detaljstyring fra Brussel, særlig i områder hvor medlemslandene er bedre skikket til å utføre oppgavene. EU bør konsentrere seg om de større økonomiske og sosiale utfordringene … More Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015