Hellas skaper ny uro i eurosonen

Det venstreradikale partiet Syriza ble den suverene vinneren av det greske parlamentsvalget 25. januar, og har dannet regjering sammen med det høyrepopulistiske partiet Uavhengige Grekere. Den nye regjeringens fanesaker er gjeldssanering samt avvikling og omgjøring av de siste årenes kutt- og reformpolitikk, noe som møter liten forståelse i Europakommisjonen og de andre medlemslandene, som insisterer … More Hellas skaper ny uro i eurosonen

Konferanse om klynger og smart spesialisering

Er du interessert i regional utvikling og omstilling? Hold av 27-28. april. Da arrangerer Europakommisjonen konferansen  “GROW your REGIOn: Delivering Smart Specialisation and Economic Transformation through Clusters” i Brussel. Fokus er på økonomisk omstilling og klyngepolitikk, smart spesialiseringsstrategier og industri- og næringspolitikk mer generelt. I konferansen vil man dele erfaringer omkring hvordan smart spesialiseringsstrategier og … More Konferanse om klynger og smart spesialisering

eHealth Week 2015 arrangeres i Riga

Sammen med det latviske helsedepartementet og HIMSS Europe arrangerer det latviske EU-formannskapet eHealth Week 2015 i Riga fra 11.-13. mai. Arrangementet er en årlig begivenhet som dette året finner sted i den latviske hovedstaden, og det forventes at over 2000 delegater fra både offentlig og privat helsesektor, klinikker, sykehus og IKT-bransjen vil delta. Du kan … More eHealth Week 2015 arrangeres i Riga

EUROCITIES’ årsmøte 2015 arrangeres i København og Malmø

4.-6. november går årsmøtet til EUROCITIES, nettverket for større, europeiske byer,  av stabelen i Malmø og København. Årsmøtets tematikk er bærekraftig vekst og livskvalitet, og henger nøye sammen med EUs urbane agenda, hvis formål er å skape smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europas byer. Stavanger er assosiert medlem i EUROCITIES. Årsmøteprogrammet inkluderer rundbordsamtaler, politiske debatter og omvisningsturer i … More EUROCITIES’ årsmøte 2015 arrangeres i København og Malmø

Europaparlamentet ønsker tettere energisamarbeid mellom Norge og EU

I desember presenterte Europaparlamentets industri-, forsknings- og energikomité (ITRE-komiteen) et rapportutkast knyttet til energisikkerhet. Utkastet er et svar til Europakommisjonens melding fra mai 2014 om en europeisk energisikkerhetsstrategi. Komiteen ønsker energisikkerhetsstrategien velkommen, og presenterer en rekke anbefalinger knyttet til planene om en energiunion, produksjon av egne energiressurser og til arbeidet med et integrert energimarked. Komiteen … More Europaparlamentet ønsker tettere energisamarbeid mellom Norge og EU