Stavanger vil bli Europas innovasjonshovedstad

Stavanger har søkt om å bli Europas Innovasjonshovedstad 2016. Konkurransen, som arrangeres annethvert år i regi av Europakommisjonen, premierer byer som legger til rette for gode innovasjonsmiljøer. Prisen for 2016 går til byen med det beste innovasjonsøkosystemet, som knytter sammen byens offentlige myndigheter, innbyggerne, forskningsmiljøer og næringsliv. Førstepremien er på 950 000 euro, mens byene på … More Stavanger vil bli Europas innovasjonshovedstad

Partnersøk – helse, energi, Smart Cities

Europakontoret har mottatt en rekke partnersøk i forbindelse med ulike prosjektverksteder som har funnet sted i Brussel, i regi av ERRIN-nettverket. Nedenfor følger en oversikt over de ulike partnersøkene, for eventuell interesse. Helse 26.-27. oktober arrangerte ERRIN og CORAL-nettverket et helseseminar i Brussel, hvor det ble presentert en rekke prosjektideer og partnersøk innenfor temaene Aktiv og … More Partnersøk – helse, energi, Smart Cities

5 selskaper fra Stavangerregionen i smartbyprogram

Innovasjon Norge lanserte denne uken sitt FRAM Smart Cities 2015-initiativ, et åtte måneder langt lederprogram for norske teknologiselskaper, med ferdighetstrening, erfaringsutveksling og veiledning for fremstøt på det europeiske og globale marked. Selskaper fra Stavangerregionen opptar hele fem av de åtte plassene. Westcontrol, Lyse, Zaptec, Future Home og Nordic Smart Buildings bygger alle på unike konsepter … More 5 selskaper fra Stavangerregionen i smartbyprogram

Sluttkonferanse for Innobuild-prosjektet

3.-4. desember arranger Falun og Lyngdal kommune sluttkonferanse om effekter og gevinster fra deres Innobuild-prosjekt, som ble innvilget støtte av EUs DG ENTR i 2011. Gjennom det tre år lange samarbeidet (2012-15) har de utviklet spisskompetanse innen bygging av fremtidens omsorgsboliger, og bruk av velferdsteknologi. Konferansen vil finne sted i Teatergatan 1, Falun, Sverige. Kort … More Sluttkonferanse for Innobuild-prosjektet

EUs Energiunion – første statusrapport

18. november la Europakommisjonen frem sin første, årlige rapport for fremdriften mot en energiunion. Den konkluderer med at det tross fremdrift på flere fronter, fortsatt gjenstår mye i arbeidet mot et lav-karbon, sikkert og konkurransedyktig Europa. Planene om EUs energiunion ble offentliggjort i Februar 2015, og inngår i Junker-kommisjonens ti nøkkelprioriteringer. Målet er å effektivisere … More EUs Energiunion – første statusrapport

RFF-søknad – kommunal innovasjon og EU-program

Under ledelse av IRIS har Gjesdal kommune, sammen med blant annet kommunene Klepp, Stavanger, Time, Sandnes og Kvam, Rogaland fylkeskommune, Hordaland Fylkeskommune og USHT, nylig levert søknad til det regionale forskningsfondet (RFF). Prosjektsøknaden handler om kommuner, fylkeskommuner, og interkommunale enheters innovasjonsarbeid, og hvordan EU-programmer kan integreres bedre i deres overordnede struktur. Stavangerregionens Europakontor har en rådgivende rolle i prosjektet. Kort … More RFF-søknad – kommunal innovasjon og EU-program