Over 2000 deltakere på Nordic Edge

6.-7. oktober gikk Nordic Edge Expo 2016 av stabelen i Stavanger Forum. Årets konferanse hadde over 2000 påmeldte deltakere, en firedobling fra fjorårets arrangement! I tillegg var det over 100 selskaper som stilte ut på konferansens messe. Arrangementet, som ble åpnet av Stavangerordfører Christine Sagen Helgø, bestod av konferanse, messe, tekniske besøk samt sosialt program … More Over 2000 deltakere på Nordic Edge

Urban Agenda – samarbeid for å løse storbyutfordringer

Tidligere i år ble den såkalte Amsterdam-pakten signert under et ministerrådsmøte i den nederlandske hovedstaden. Pakten etablerte EUs Urbane Agenda (UAEU), som skal bidra til å løse en rekke utfordringer Europas byer står ovenfor. UAEU tilbyr ingen direkte finansiering, men skal fungere som samarbeidsplattform hvor man kan utveksle kunnskap, utnytte ressurser og forbedre regelverk for byer og urbane … More Urban Agenda – samarbeid for å løse storbyutfordringer

Fylkesvaraordføreren deltok på styremøte i Nordsjøkommisjonen

21. oktober deltok fylkesvaraordfører Marianne Chesak på styremøte i Nordsjøkommisjonen i Brussel. Chesak ble nylig valgt som representant for de 10 norske fylkeskommunene som er medlemmer i Nordsjøkommisjonens styre, og dette var fylkesvaraordførerens første styremøte i organisasjonen. På styremøtet ble det orientert om Storbritannias utmelding av EU, diskusjonene om EUs politikk etter 2020 og om den … More Fylkesvaraordføreren deltok på styremøte i Nordsjøkommisjonen

Seminar om oppskalering av innovative helseløsninger

5. desember inviterer Syddanmarks EU-kontor til seminar om oppskalering av innovative løsninger innen aktiv og sunn aldring. Seminaret finner sted på Syddanmarks EU-kontor, og retter seg mot aktører som jobber innen helse- og aldringsområdet. På seminaret vil man evaluere resultater og erfaringer fra helseinitiativ i danske og europeiske regioner, innen områder som e-helse og telemedisin. Man vil … More Seminar om oppskalering av innovative helseløsninger

Stavanger Universitetssjukehus på studiebesøk i Brussel

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) var på studiebesøk i Brussel 24.-25. oktober. Formålet med besøket var å få innsikt i hvordan EUs politikk og programmer henger sammen, samt i mulighetene som finnes for europeisk samarbeid på helseforskningsområdet. Programmet var utarbeidet av Stavangerregionens Europakontor (SrE) i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS), og med støtte fra Forskningsrådet (NFR). … More Stavanger Universitetssjukehus på studiebesøk i Brussel

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2017

25. oktober ble Europakommisjonens arbeidsprogram for 2017 lagt frem under Europaparlamentets plenumssamling i Strasbourg, av president Jean-Claude Juncker og visepresident Frans Timmermans. Arbeidsprogrammet gir en oversikt over Europakommisjonens viktigste prioriteringer i 2017. Implementering av  eksisterende lovgivning prioriteres fremfor nye forslag. Arbeidsprogrammet inkluderer 21 initiativ. De fleste handler om økonomiske og sosiale forhold, migrasjon, forsvars- og … More Europakommisjonens arbeidsprogram for 2017