Norges nye EU- og EØS-minister diskuterer smartby i Stavanger

Den 11. desember besøkte Norges nye EU- og EØS-minister Marit Berger Røsland Stavanger for å få et innblikk i hvordan regionen jobber med smartby. Christine Sagen Helgø orienterte om smartbyen Stavanger, og Herbjørn Tjeltveit, daglig leder i Nordic Edge, presenterte Nordens største smartbykonferanse Nordic Edge Expo. Stavangerregionens Europakontor ved Kristin Hetland holdt deretter innlegg om kontorets strategiske … More Norges nye EU- og EØS-minister diskuterer smartby i Stavanger

Regionens helseaktører samlet til dialogmøte

Den 29. november møttes helseaktører fra hele Stavangerregionen til et tredje dialogmøte. Møtet fant sted i det flunkende nye helsehuset i Stavanger, hvor det også ble tid til omvisning i de nye lokalene. Se program her Bakgrunnen for dialogmøtene som Stavangerregionen Europakontor (SrE) inviterer til i tett samarbeid med partnerne i kontoret og NSCC, er … More Regionens helseaktører samlet til dialogmøte

Seminar om smartbysamarbeid, EØS-midler og H2020

Første desember var omkring 30 aktører samlet på Randaberg til seminar om EØS-midlene og Horisont 2020 og hvordan disse finansieringsmekanismene kan brukes i regionens smartbyarbeid. Randaberg kommune var vertskap for møtet som ble åpnet av ordfører Kristine Enger,  som også var initiativtaker til seminaret. Enger pekte på viktigheten av samarbeid og gjensidig læring og ønsket … More Seminar om smartbysamarbeid, EØS-midler og H2020

Helseinfodag for Horisont 2020 på Lysaker

Forskningsrådet, Norway Health Tech og Innovasjon Norge inviterer til helseinfodag på Lysaker 16. januar. Informasjon om nye helseutlysninger under Horisont 2020 vil bli diskutert og det vil også bli mulighet for å finne partnere og diskutere prosjektideer. Forskningsrådet vil kunne bistå med innspill til prosjektsøknader. I tillegg kommer eksperter fra Europakommisjonen for å fortelle om … More Helseinfodag for Horisont 2020 på Lysaker

Møte med statssekretær om EUs nye mobilitetspakke

I forbindelse med lanseringen av EUs «Clean Mobility Package» var statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, i Brussel for å diskutere pakken med norske aktører, inkludert Stavangerregionens Europakontor. Europakommisjonens Clean Mobility Package, er en samling regelverk og lovforslag som skal bidra til å senke klimagassutslipp. Gjennom EØS-avtalen vil også Norge innføre regelverket etter at pakken er behandlet … More Møte med statssekretær om EUs nye mobilitetspakke