Det europeiske råd møtes for å utpeke nye ledere

Den 20. til 21. juni vil Det europeiske råd, forsamlingen av nasjonale stats- eller regjeringssjefer, rådets egen president (Donald Tusk) og Europakommisjonens president (Jean Claude Juncker) møtes for å diskutere den neste institusjonelle syklusen. Et hovedmål med møtet er i lys av Europavalget å utpeke ny Kommisjonspresident, ny president av Rådet og en ny president … More Det europeiske råd møtes for å utpeke nye ledere

Stavanger kommune aktive under European Week of Regions and Cities 7.-10. oktober

Stavanger kommune er medarrangør av to seminar under European Week of Regions and Cities (EWRC) som finner sted i Brussel 7.-10. oktober 2019. Stavangerregionens Europakontor arrangerer et såkalt introduksjonsseminar for tilreisende medlemmer. EUs uke for by- og regionalpolitikk EWRC er en sentral møteplass for by- og regionalpolitikk og praksis i EU, og årets utgave er … More Stavanger kommune aktive under European Week of Regions and Cities 7.-10. oktober

Lanserte smartbyveileder

European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) lanserte nylig en veileder for smarte byer. Målet med veilederen er å hjelpe byer med å utvikle smartbystrategier og skape en felles læringsplattform. Stavanger kommune har bidratt med innspill til Europakommisjonen og NTNU som har skrevet dokumentet. Byer over hele verden møter mange av de samme … More Lanserte smartbyveileder

Stavanger kommune omtalt i “På gang i EØS”

KS har gitt ut en ny utgave av magasinet “På gang i EØS”. Det årlige heftet har som mål  å synliggjøre saker som diskuteres i EU-institusjonen og innenfor EØS-samarbeidet som har innvirkning på norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper. EU er gjennom EØS-avtalen lovgiver for Norge på en rekke områder som er av sentral betydning for … More Stavanger kommune omtalt i “På gang i EØS”

Generalforsamling i ERRIN

Den 11. juni deltok Stavangerregionens Europakontor på ERRINs generalforsamling. Kontoret er godt representert i ERRIN, med direktør Heidi Kristina Jakobsen som styremedlem og rådgiver Maja Busch Sevaldsen som er leder av arbeidsgruppen for smartby sammen med representanter fra Eindhoven, Nord-Nederland og Øst og Nord-Finlands europakontorer. I tillegg til en orientering om ERRINs arbeid og de … More Generalforsamling i ERRIN

Tolv junioreksperter fra EUs DG energy på studiebesøk i Stavanger

5.-7. juni besøkte tolv junioreksperter fra EU kommisjonens generaldirektorat for energi Stavanger for å lære mer om regionens energiprofil. Sentrale tema for årets besøk inkluderte smartby, vannkraft og teknologioverføring fra olje og gass til fornybar. Første dag av besøket startet på rådhuset i Stavanger hvor deltakerne fikk en innføring i norsk energipolitikk og samarbeidet med … More Tolv junioreksperter fra EUs DG energy på studiebesøk i Stavanger