EUs ambassadør til Norge imponert over Stavangers fornybarløsning

I forbindelse med Nordic Edge Expo inviterte Stavanger kommune og Stavangerregionens Europakontor EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, på omvisning i energisentralen sammen med ordfører Christine Sagen Helgø. Energisentralen er Stavanger kommunes leveranse i det EU-finansierte Triangulumprosjektet, som i 2014 førte til at Stavanger fikk status som europeisk fyrtårnsby.  Energisentralen utnytter kloakken til å varme … More EUs ambassadør til Norge imponert over Stavangers fornybarløsning

Norges nye EU- og EØS-minister diskuterer smartby i Stavanger

Den 11. desember besøkte Norges nye EU- og EØS-minister Marit Berger Røsland Stavanger for å få et innblikk i hvordan regionen jobber med smartby. Christine Sagen Helgø orienterte om smartbyen Stavanger, og Herbjørn Tjeltveit, daglig leder i Nordic Edge, presenterte Nordens største smartbykonferanse Nordic Edge Expo. Stavangerregionens Europakontor ved Kristin Hetland holdt deretter innlegg om kontorets strategiske … More Norges nye EU- og EØS-minister diskuterer smartby i Stavanger

EFTA til Stavanger for å lære om smart omstilling

14. -15. september var Stavanger vertsby for EFTAs årlige komitemøter. Hovedformålet med besøket var å lære om hvordan Stavanger ser til EU og Europa i omstillingarbeidet. Foranledningen for dette var Stavangerregionens Europakontors (SrE)innlegg om saken i UDs årlige EØS-konferanse. Delegasjonen bestod av omkring 40 representanter fra EFTA-sekretariatet, EFTA/EØS-landene, EUs delegasjon til Norge og fra Utenriksdepartementet. SrE har bistått Utenriksdepartementet i utforming … More EFTA til Stavanger for å lære om smart omstilling

Stavangerregionens smartbysatsing tema under Impact Week

23. februar gikk arrangementet “My Smart City” av stabelen på Hall Toll i Stavanger, i regi av Nordic Edge Expo og Triangulum. Arrangementet var en del av innovasjonsuken Impact Week 2016, og hadde rundt 150 deltakere. Arrangementet ble åpnet av ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø. Hun sa at det å gjøre Stavanger til en smartby, er en av hovedsatsningene … More Stavangerregionens smartbysatsing tema under Impact Week

Stavangerordføreren deltok i rundebord om smartby i Gøtebørg

1. desember deltok Stavangerordfører Christine Sagen Helgø på rundbordskonferansen «Smart urban mobility & Cities of the future» i Gøteborg, sammen med kolleger fra rundt 20 andre byer i Skandinavia, Baltikum og Nederland. Konferansen ble arrangert av Europakommisjonen i samarbeid med transportnettverket Polis og med utganspunkt i EUs innovasjonspartnerskap for smart cities, og handlet om byenes … More Stavangerordføreren deltok i rundebord om smartby i Gøtebørg