Videre utvikling av EIP-AHA-partnerskapet

Europakommisjonen ønsker å utarbeide en etterfølger til EIP-AHA-partnerskapet. WE4AHA-konsortiet sammen med en intern arbeidsgruppe er nå i gang med en bærekraftsplan for EIP-AHA etter 2020. Sustainability Plan for EIP on AHA after 2020Mandatet til det europeiske innovasjonspartnerskap (EIPs) går ut i desember 2020. Dette gjelder også det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring (EIP … More Videre utvikling av EIP-AHA-partnerskapet

Partnerskapskonferanse for EIP AHA

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA) arrangerer en partnerkonferanse i Brussel 27-28. februar. Alle deltakere i “Reference Site”-nettverket er velkomne. Temaet for konferansen er digitalisering og velferdsteknologi i helsesektoren. Programmet for konferansen finner du her. Konferansen skal blant annet gå igjennom handlingsplanen til nettverket og koordinere bedre med Europakommisjonen sin egen … More Partnerskapskonferanse for EIP AHA

Regionens helseaktører samlet til dialogmøte

Den 29. november møttes helseaktører fra hele Stavangerregionen til et tredje dialogmøte. Møtet fant sted i det flunkende nye helsehuset i Stavanger, hvor det også ble tid til omvisning i de nye lokalene. Se program her Bakgrunnen for dialogmøtene som Stavangerregionen Europakontor (SrE) inviterer til i tett samarbeid med partnerne i kontoret og NSCC, er … More Regionens helseaktører samlet til dialogmøte

EUs innovasjonspartnerskap for helse – Årskonferansen 2016

6.-7. desember avholder EUs Innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) sitt årsmøte i Brussel, i regi av Europakommisjonen. Hovedtema for årets konferanse er hvordan IKT-innovasjon og EUs digitale indre marked kan transformere Europas helsevesen, og dermed gjøre eldrebølgen og demografisk overgang til en mulighet for europeisk næringsliv. Struktur: Årskonferansen går over 4 dager, … More EUs innovasjonspartnerskap for helse – Årskonferansen 2016

Stavangerregionen søker om europeisk status som helseøkosystem

På initiativ fra Stavangerregionens Europakontor har Stavangerregionen søkt om å bli såkalt Reference site innenfor EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Hensikten med søknaden er å synliggjøre Stavangerregionen som en helseregion det er attraktivt å samarbeide med, eksempelvis i Horisont 2020-søknader. Som Reference site får man formell anerkjennelse, tilgang til nye møteplasser og dessuten ekstern evaluering. Samhandling … More Stavangerregionen søker om europeisk status som helseøkosystem

Årskonferanse i EUs innovasjonspartnerskap for helse

9.-10. desember går årskonferansen for EUs Innovasjonspartnerskap for Aktiv og Sunn Aldring av stabelen i Brussel, i regi av Europakommisjonen. Hovedtema er hvordan akselerere markedsopptaket av innovative løsninger for aktiv og sunn aldring i Europa, og hvordan levere konkrete resultater. Konferansen legger videre til rette for en åpen diskusjon om hva man har oppnådd i innovasjonspartnerskapet så … More Årskonferanse i EUs innovasjonspartnerskap for helse