H2020 infodag – transport

Mandag 7. oktober arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om de nye transportutlysningene i den siste utlysningsrunden i Horisont 2020. Arrangementet finner sted i Charlemagnebygningen i Brussel kl. 09.30 – 15.00. Det gjenstår ca 356 millioner euro til de kommende utlysningene og kommisjonen vil presentere finansieringsmuligheter innen følgende områder: – Mobility for growth (MG) – Automatisert veitransport (ART) … More H2020 infodag – transport

Det europeiske råd møtes for å utpeke nye ledere

Den 20. til 21. juni vil Det europeiske råd, forsamlingen av nasjonale stats- eller regjeringssjefer, rådets egen president (Donald Tusk) og Europakommisjonens president (Jean Claude Juncker) møtes for å diskutere den neste institusjonelle syklusen. Et hovedmål med møtet er i lys av Europavalget å utpeke ny Kommisjonspresident, ny president av Rådet og en ny president … More Det europeiske råd møtes for å utpeke nye ledere

Kommisjonens innspill til EUs framtid

I forbindelse med at EUs regjeringssjefer møtes i Sibiu, Romania, 9. mai for å diskutere EUs framtid, har Europakommisjonen kommet med sine innspill for perioden 2019-2024. Forslaget er lagt fram etter en lang konsultasjonsperiode hvor europeiske ledere har kommet med deres synspunkter for hvordan framtidens EU skal være. Denne konsultasjonsperioden vil være utgangspunktet for toppmøtet … More Kommisjonens innspill til EUs framtid

Seminar om digitale utfordringer for byer

5. juni inviterer Europakommisjonen relevante aktører til Brussel for å diskutere hvordan byer og urbane områder kan takle digitale utfordringer. Over 70 prosent av EUs innbyggere bor i byer og urbane områder står for over to tredjedeler av EUs bruttonasjonalprodukt. Urbane områder har derfor en viktig rolle i å bidra til smarte og innovative løsninger, … More Seminar om digitale utfordringer for byer

Hvilke utfordringer og muligheter står EU ovenfor i 2019?

Europaparlamentets forskningsavdeling (European Parliamentary Research Service) har publisert sin årlige rapport, som tar for seg store hendelser i EU i 2019. Her er noen av sakene som vil prege det kommende året: Hvordan vil det nye Europaparlamentet bli? Vil det godta den nye Kommisjonen? Valget av et nytt Europaparlament og en ny Kommisjonen er blant … More Hvilke utfordringer og muligheter står EU ovenfor i 2019?

Parlamentet støtter engangsplast-forbud

EU trapper opp kampen mot bruken av plast og den 24. oktober stemte Europaparlamentet for Kommisjonens forslag om å forby engangsplast i EU. Målet er å begrense avfall som sprer seg ut i naturen. Brukere av engangsplast, som restauranter og butikker er derfor nødt til å finne alternative produkter ettersom sugerør og engangsbestikk i framtiden … More Parlamentet støtter engangsplast-forbud