Stavanger, Sola og Randaberg deltar på European Mobility Week

Stavangerregionen er en aktiv deltaker under årets European Mobility Week 16-22. september. De tre kommunene Stavanger, Sola og Randaberg kommer i år som i fjor til å delta med forskjellige arrangementer i sine respektive kommuner. Mobilitetsuke i Stavanger, Sola og Randaberg Stavanger kommune deltar for 8. gang og kommer til å arrangere en rekke arrangementer … More Stavanger, Sola og Randaberg deltar på European Mobility Week

H2020 infodag – transport

Mandag 7. oktober arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om de nye transportutlysningene i den siste utlysningsrunden i Horisont 2020. Arrangementet finner sted i Charlemagnebygningen i Brussel kl. 09.30 – 15.00. Det gjenstår ca 356 millioner euro til de kommende utlysningene og kommisjonen vil presentere finansieringsmuligheter innen følgende områder: – Mobility for growth (MG) – Automatisert veitransport (ART) … More H2020 infodag – transport

Strengere utslippsregler for tungtransport

Europaparlamentet gikk 15. november inn for strengere utslippsregler lastebiler og andre nyttekjøretøy. Parlamentets vedtak er et historisk steg mot å kutte utslipp fra tungtransport. Kommisjonen hadde i sitt forslag foreslått en utslippsreduksjon på 30%, mens Parlamentet gikk inn for et høyere kutt på 35%. Produsenter av nyttekjøretøy må også kutte 50% av alle utslipp fra … More Strengere utslippsregler for tungtransport

Offentlig transport må gjøres kult!

26. september arrangerte POLIS i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor seminar om mobilitetsutfordirnger  i små og mellomstore byer som en offisiell del av Nordic Edge programmet. Seminaret hadde omkring 60 deltakere og ble ledet av John Lamonte, president i POLIS og direktør for transport i Manchester. I panelet satt representanter fra Nederland, Belgia, Frankrike, Canada og … More Offentlig transport må gjøres kult!

POLIS årskonferanse Manchester 22.-23. november

POLIS arrangerer årsmøte og konferanse 22.-23. november i Manchester, Storbritannia. Temaet for årets arrangement er “Transport i fornybare regioner og byer”. Mer informasjon om arrangementet finner du her. POLIS er et europeisk nettverk som jobber for å fremme innovative løsninger innenfor transport. Nettverket har eksistert siden 1989 og ønsker å fremme effektive by-løsninger tilknyttet transport.