Støtte til energieffektivisering

Enova inviterer deg til informasjonsmøte om EUs finansielle virkemidler ELENA (European Local Energy Assistance) og Mobilising Local Energy Investment (MLEI). Møtet finner sted i Oslo 2. november fra kl. 09.00 til 12.00 i Lavenergiprogrammets lokaler i Middelthunsgate 27 på Majorstuen De siste årene er det introdusert nye EU-finansielle virkemidler i Intelligent Energy programmet (IEE) som … More Støtte til energieffektivisering

Europeisk motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis

Miljøkomiteen i Europaparlamentet foreslo onsdag 19. september å innføre et moratorium (fullstendig forbud) mot utvinning av olje- og gass i Arktis. Med ulykker som Deepwater Horizon friskt i minne, lanserte Europakommisjonen i fjor høst forslag om nytt, felles regelverk for offshore sikkerhet i EU. Forslaget innebærer minimumsstandarder innen miljø, helse og sikkerhet for alle medlemslandene. … More Europeisk motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis

Barroso ønsker et mer integrert Europa

I sin årlige tale om unionens tilstand, pekte Kommisjonspresident Barroso på behovet for et mer integrert Europa og at EU på sikt går mot en føderasjon av nasjonalstater. I sin årlige tale til Europaparlamentet 12. september presenterte Kommisjonspresidenten sin politiske visjon for EU-samarbeidet. Barroso presenterte også konkrete forslag til hvordan eurokrisen kan stabiliseres på kortere … More Barroso ønsker et mer integrert Europa

Innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn

Europakommisjonen lanserte nylig det nye Smart Cities and Communities, et såkalt Europeiskt Innovasjonspartnerskap lansert innenfor rammen av EU2020 strategien og en oppfølging av initiativet fra 2011. Hensikten er å utvikle smarte,bærekraftige bymiljøer gjennom partnerskap mellom det offentlige, innovative næerings- og forskningsmiljøer, og ved å se utfordringer knyttet til energi,transport, og IKT i sammenheng. I 2013 … More Innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn

Ny direktør ved kontoret

Heidi Kristina Jakobsen er ansatt som ny direktør ved Stavangerregionens Europakontor. Jakobsen kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet og tiltrer 1. september. Jakobsen har tidligere arbeidet som spesialrådgiver ved internasjonalt kontor i Oslo kommune. Hun har en mastergrad i europeisk og internasjonal politikk fra University of Edinburgh. Hun har tidligere jobbet i Brussel … More Ny direktør ved kontoret