Smartby-klynge får Arena-status

Smartby-prosjektet Arena Smart City i Stavanger ble 16. oktober tildelt status som Arena-klynge av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Dette gir høyere status og tilskudd på ca. 2,2 millioner kroner. Sammen med fire andre norske klynger ble Arena Smart City tildelt den prestisjefulle statusen. Dette er en viktig anerkjennelse av Stavangerregionens satsing på smartbyløsninger. Nordic Edge -sekretariatet … More Smartby-klynge får Arena-status

SUS/UiS/Validé på studiebesøk i Brussel – tema helse & H2020

Representanter fra Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Validé var i Brussel for å koordinere og diskutere prioriteringer i forbindelse med nytt arbeidsprogram for Horisont 2020 de neste årene. Stavangerregionens Europakontor hadde laget program for det to dager lange oppholdet. I tillegg til interne diskusjoner, møtte besøksgruppen europeiske regioner som arbeidet med helse og Horisont … More SUS/UiS/Validé på studiebesøk i Brussel – tema helse & H2020

EU foreslår endring av gassmarkedsdirektivet

I Kommisjonens forslag til endring av gassmarkedsdirektivet (2009/73) tidligere denne måneden utvides direktivet til å omfatte gassrørledninger fra og til tredjeland. Det vil  gjelde både eksisterende og fremtidige rørledninger også fra Norge. Forslaget åpner imidlertid for at medlemslandene kan gi unntak for allerede eksisterende rørledninger. Les mer her. Dersom rørledningene blir omfattet av direktivet må de … More EU foreslår endring av gassmarkedsdirektivet

Enighet om reform av klimakvoter

EU institusjonene har blitt enige om reform av EUs kvotesystem. Etter 2020 vil prisen gå opp og overflødige klimakvoter i markedet slettes. Målet er  å bidra til reduksjon i klimagassutslipp i henhold til Paris-avtalen. 9. november ble institusjonene enig om flere innstramninger i det europeiske kvotesystemet hvor Norge også deltar. Den mest omfattende endringen er … More Enighet om reform av klimakvoter

Nye EU-mål for utslippskutt i transportsektoren

Europakommisjonen ønsker å kutte klimagassutslipp fra kjøretøy frem mot 2030. Et nytt lovforslag vil belønne bilprodusenter for lavere utslipp. Innen 2030 er målet å kutte 30 prosent av utslippene fra transportsektoren, sammenliknet med 2021-nivået, med et delmål på 15 prosent kutt innen 2025. Bilprodusenter som kutter mer enn målene blir belønnet med ekstra Co2-kvoter på … More Nye EU-mål for utslippskutt i transportsektoren

Siv Jensen presenterte statsbudsjettet 2018 i Brussel

Siv Jensen var i Brussel 7. november og redegjorde for tilstanden til norsk økonomi og prioriteringene i statsbudsjettet 2018. Budskapet var at norsk økonomi er i vekst, men med uromomenter i horistonten som kan true utviklingen. Finansministeren pekte på at konjukturnedgangen i norsk økonomi er over. Som erstatning har vi fått en stabil økonomisk vekst … More Siv Jensen presenterte statsbudsjettet 2018 i Brussel