Delta i verdens største sjømatmesse i Brussel

Seafood Global Expo, verdens største sjømatmesse, går av stabelen i Brussel 7-9. mai.  I løpet av de tre dagene, kommer flere tusen sjømataktører fra over 140 land til messen for å bygge nettverk, finne kunder og lære av hverandre. Stavangerregionens Europakontor har tidligere lagt til rette for regional deltakelse i sjømatmessen. Både i 2015 og … More Delta i verdens største sjømatmesse i Brussel

EU enige om direktiv som skal redusere negative effekter fra plast

EU institusjonene er nå enig om nytt direktiv som skal redusere miljøeffekter fra engangsplast. Avtalen er et viktig ledd i kampen mot de økende miljøproblemene  knyttet til plastprodukter. Direktivet vil gi produsenter økt ansvar for sine produkter, øke gjennvinningen av plastprodukter og ha stor betydning for fiskeri- og oppdrettsutstyr, som er laget i plast. Det er … More EU enige om direktiv som skal redusere negative effekter fra plast

Samarbeid for tettere kontakt mot Tyskland

Nordisk samarbeid mellom helseklynger skal lære bedrifter som jobber i helsesektoren å arbeide tettere mot Tyskland. Gjennom en møteserie i flere nordiske land vil eksperter på tysk helsesektor forklare hvordan selskaper kan arbeide opp mot Europas største marked. 4. mars er det møte i Stavanger. Det er helseklyngen Norwegian Smarte Care Cluster som arrangerer seminaret … More Samarbeid for tettere kontakt mot Tyskland

Horisont 2020: Storbritannia kan få status som tredjeland

Forskningsrådet anbefaler norske søkere å tenke seg godt om før de deltar i søknader som koordineres av britiske institusjoner og bedrifter. Når Storbritannia trekker seg ut av EU 29. mars 2019, fastslår artikkel 50 i Lisboatraktaten at landet vil bli et “tredjeland” i Horisont 2020 prosjekter. Ettersom det britiske parlamentet har avvist utmeldingsavtalen med EU, … More Horisont 2020: Storbritannia kan få status som tredjeland

Årskonferanse i Open & Agile Smart Cities

    Den 17. januar arrangerte nettverket Open & Agile Smart Cities (OASC) årskonferanse i Brussel. Tittelen på konferansen var The Connected City, og blant de to hundre deltakerne var også Elisabeth Krey Jenssen fra Nordic Edge Expo-sekretariatet. Hovedtema på konferansen var tilkoblede smarte byer. Blant annet ble det diskuterte hvordan digitalisering kan arbeide være … More Årskonferanse i Open & Agile Smart Cities