Mission on Climate Neutral and Smart Cities under utforming

EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa er under utvikling, inludert en såkalt “Mission on Climate Neutral and Smart Cities” .  Missions i Horisont Europa Det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa vil ta over etter Horisont 2020. Her tar man utgangspunkt i en oppdragsbasert tilnærming til EU-prosjekter, med fem såkalte “missions”, som er å … More Mission on Climate Neutral and Smart Cities under utforming

Torgeir Sørensen fra Stavanger kommune mottar internasjonal pris fra World Urban Parks

Torgeir Sørensen, park- og veisjef i Stavanger kommune, har blitt tildelt “World Urban Parks Distinguished Individual Award 2019”, som er World Urban Parks høyeste utmerkelse. World Urban Parks er en internasjonal park- og byanleggs organisasjon som jobber for å promotere og støtte opp om effektiv styring av parkområder. Torgeir mottar prisen for sitt arbeid i organisasjonen og … More Torgeir Sørensen fra Stavanger kommune mottar internasjonal pris fra World Urban Parks

Magma UNESCO Geopark innfører matmerking for lokalprodusert mat

Magma UNESCO Global Geopark satser på GEOfood matmerking for lokalmatprodusenter innenfor geoparkområdet som en del av sin lokalmatsatsing.  GEOfood matmerking Som en del av sin strategi for lokalmatutvikling ønsker Magma UNESCO Global Geopark å styrke lokalmerking av mat. Målet er å gjøre innbyggerne i geoparken oppmerksom på den geologiske arven som befinner seg i området samt mulighetene … More Magma UNESCO Geopark innfører matmerking for lokalprodusert mat

UiS på studiebesøk i Ghent og Brussel

UiS Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) var nylig i Brussel på studiebesøk for inspirasjon og faglig påfyll. Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Universitetet i Stavanger kombinerte sitt årlige internseminar med studiebesøker i Ghent og Brussel 14.-18. oktober. På programmet sto blant annet tema som offshore vind, helse, sirkulærøkonomi og EU-finansering. Under oppholdet i Ghent fikk gruppen i … More UiS på studiebesøk i Ghent og Brussel

Magma UNESCO Geopark mottar EU-midler gjennom H2020 prosjektet RURITAGE

Magma UNESCO Global Geopark har fått 10 millioner euro i støtte gjennom H2020 sammen med førti andre partnere i prosjektet RURITAGE, hvor målet er å øke regenerering i landlige områder.  RURITAGE Prosjektet ble startet i juni 2018 og ledes av Universitetet i Bologna sammen med partnere fra fjorten EU-land, samt Island, Tyrkia, Brasil, Columbia og Chile. … More Magma UNESCO Geopark mottar EU-midler gjennom H2020 prosjektet RURITAGE

EU Sustainable Energy Week 2020

Den 22.-26. juni  2020 arrangeres EU Sustainable Energy Week (EUSEW) i regi av Europakommisjonen i Brussel. Det blir også arrangert en tilhørende Policy Conference og Networking Village fra 23.-25. juni. EUSEW er en årlig begivenhet som har blitt arrangert siden 2006, hvor hovedmålet er å promotere gode løsninger innen energisparing, fornybar energi og forsyningssikkerhet. Tema … More EU Sustainable Energy Week 2020